DSC_0382

Marek Ondrej

Katolícky kňaz. Vyštudoval katolícku teológiu v Košiciach a cirkevné právo a súdnictvo v Ríme. Pracuje ako správca farnosti sv. Ondreja v Košiciach, cirkevný sudca, pedagóg, advokát a postulátor. Okrem iného je konateľom spoločnosti Testimony s.r.o., ktorú založila farnosť za účelom správy svojho majetku, ktorým je košický Cintorín sv. Rozálie. Je autorom publikácie o príprave na manželstvo, ako aj viacerých článkov. Aktívne sa zapájal do mnohých vedeckých konferencií, či diskusných relácií. S televíziou spolupracoval na výrobe niektorých dokumentárnych filmov.