Peter Weisenbacher

Peter Weisenbacher

Peter Weisenbacher je slovenský publicista a občiansky aktivista. Je výkonným riaditeľom Inštitútu ľudských práv a spoluzakladateľom Dúhového PRIDE Bratislava. Tiež je známy ako spoluorganizátor protestov za ľudské práva v Číne počas návštevy čínskeho prezidenta v SR v roku 2009 a série tzv. protestov Gorila v roku 2012. V rokoch 2006 – 2010 bol predsedom Amnesty International Slovensko. V rokoch 2010 – 2012 bol členom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Úrade vlády SR. Vyštudoval informačnú vedu na UK, 6 rokov pôsobil ako IT manažér v súkromnom sektore na Slovensku, v Nemecku a Švajčiarsku. Prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Masarykovej univerzite v Brne.

Publikuje v denníkoch Pravda, SME, týždenníkoch Slovo, Literární noviny a na portále jeToTak.sk.