Marek Syrný

Marek Syrný

PhDr. Marek Syrný, PhD. je historik Múzea SNP v Banskej Bystrici a tiež odborným asistentom na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela. Je autorom knihy Slovenskí demokrati ´44-48 a tiež viacerých ďalších publikácií k slovenským a československým dejinám v rokoch 1938-1948.