Po úspešnom festivale vo virtuálnom priestore sa v júni 2021 tešíme na opätovné stretnutie s divákmi, v čarovnej záhrade Pálffyho paláca, kde spolu oslávime 10. výročie BHD.

Bratislavské Hanusove dni chcú spájať vieru s rozumom, inšpirovať pre hľadanie Pravdy, Dobra a Krásy a tiež ukázať, že kresťanstvo “nie je spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou.” (Benedikt XVI.) Festival je určený tak akademickej verejnosti ako aj širšiemu publiku. Môžete sa tešiť na viac ako 15 diskusií, prednášok či umeleckých vystúpení z oblasti filozofie, teológie, histórie, ekonómie, umenia, politiky a ekológie.

Aká bude téma tohtoročného BHD?

Desiaty ročník Bratislavských Hanusových dní bude niesť názov:

Kam kráčame?

Fotka Ladislava Hanusa

Kto bol Ladislav Hanus?

Bol slovenským katolíckym kňazom, ktorý sa snažil o pozdvihnutie viery a kultúrneho života Slovákov. Jeho túžbou bolo, aby kňazi aj veriaci nežili svoje náboženstvo iba zvykovo, bezmyšlienkovo a pohodlne, ale aby spirituálne a ideovo zakorenení dokázali formovať život spoločnosti.

„Človek svojej rozumnosti najviac zadosťučiní, keď sa venuje podstate, zákonom, poriadkom, atribútom bytia ako takého, čiže filozofickému mysleniu.“ Ladislav Hanus

Nevieme si predstaviť, že by mestský akademický festival nosil meno niekoho iného. Ladislav Hanus bol katolíckym filozofom, teológom, prekladateľom, interpretátorom literárnych diel, znalcom sakrálneho umenia a zakladateľom filozofie kultúry na Slovensku.

Náš „Romano Guardini“.

Fotka spoločenstva SLH

Kto stojí za Bratislavskými Hanusovými dňami?

Organizátorom festivalu je Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Víziou SLH je byť kreatívnou komunitou kompetentných a angažovaných kresťanov, ktorí poznajú a žijú svoju vieru. Vďaka tomu sú schopní prinášať Krista do verejného života - politiky, médii, umenia a kultúry na Slovensku.

Preto za svoje poslanie považujeme intelektuálno-duchovnú formáciu mladých a spoločenskú angažovanosť. Formáciu uskutočňujeme prostredníctvom akademických programov, ktoré už 17 rokov realizujeme v Bratislave a už 5. rok aj v Košiciach. Angažovať sa usilujeme práve prostredníctvom festivalu Hanusove dni, ktorí sa taktiež koná v Bratislave aj Košiciach a tento rok výnimočne aj ako BHD ONLINE, ale aj inými verejnými diskusiami, prednáškami, publikačnou činnosťou a mediálnymi výstupmi, či organizáciou petícií, verejných zhromaždení a ďalšími aktivitami občianskeho života v hnutí pro-life, iniciatívach ako Zastavme hazard, Pamätaj, Za slušné Slovensko a iné.

Z prostredia SLH vzišlo už približne 15 ďalších projektov a organizácií, ktoré sa angažujú na poli kresťanskej kultúry. Medzi ne patrí napríklad Kolégium Antona Neuwirtha, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku alebo portál Zastolom.