KHD team

Košické Hanusove Dni

Dramaturg

Michal Čop

[email protected]

tí čo vľavo

… a nespočetné množstvo dobrovoľníkov