Záznam so slovenským prekladom si môžete pozrieť na tomto linku.

  • Je kresťanstvo viac ako iba historický mýtus?
  • Zadúša kresťanstvo slobodu a životný elán?
  • Je to iba spiatočnícka ideológia, ktorá potláča sexualitu?

Ako hovoriť o Kristovi v postmodernej spoločnosti? Veľká časť súčasnej spoločnosti prakticky žije ako keby Boh neexistoval a zároveň si veľa ľudí  myslí, že otázka o Bohu sa nedá zodpovedať. Okrem toho hedonizmus a blahobyt súčasnej Európy vedie k presvedčeniu, že svoj život máme vo svojich vlastných rukách a Boh je nanajvýš nepotrebnou hypotézou. Kresťanstvo je tak považované za otravné náboženstvo, ktoré chce diktovať ľuďom ako by mali žiť a okrem toho je  zdiskreditované svojimi škandálmi a svojou minulosťou. Ako sa majú zoči voči tejto situácii postaviť dnešní mladí kresťania, ktorí nechcú ostať zalezení v kúte? Ako ponúknuť vzácny poklad ľuďom, ktorí ho v skutočnosti považujú za toxický odpad?  Aj o tom bude prednášať mladá nemecká autorka Sofia Kuby. Sofia je dcérou u nás dobre známej sociologičky Gabriele Kuby.  

kuby

Sophia Kuby

Od roku 2015 do roku 2018 pôsobila Sophia Kuby v ADF International ako riaditeľka pre advokáciu v inštitúciách Európskej únie. Jej advokátsky tím sa tam venoval témam ochrany života, náboženskej slobody a otázkam manželstva a rodiny. Kuby vyštudovala filozofiu a momentálne pôsobí ako riaditeľka oddelenia Strategických vzťahov a školení v ADF International vo Viedni. Dohliada na rozvoj školiacich programov a medzinárodných vzťahov.

Ján Tomaštík

Ján Tomaštík

Ján Tomaštík momentálne robí doktorát z politológie na Masarykovej univerzite. V minulosti pôsobil v medzinárodnej právnickej spoločnosti ADF International sídliacej vo Viedni. Špecializuje sa na obranu práva na život, náboženskej slobody a rodičovských práv. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia politológie a medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite absolvoval jednoročný akademický program v Kolégiu Antona Neuwirtha. Počas svojho vysokoškolského štúdia pôsobil tiež v Rade mládeže Slovenska, ako koordinátor pre zahraničnú spoluprácu.