en sk
illustration-040
Politika

Politický okrúhly stôl

Diskusia čelných predstaviteľov troch politických strán o potratoch a pomoci ženám v núdzi
Moderátori:
Je potratová legislatíva spravodlivá? Ak nie je, čo by sa malo zmeniť? Pomáha štát tehotným ženám v núdzi dostatočne? Hlasovali by ste za zákaz vykonávania potratov?
Na Slovensku sú potraty legálne a veľká časť spoločnosti by to chcela zmeniť. Argumentujú, že život nenarodeného dieťaťa má rovnakú hodnotu ako dospelého človeka, a preto je legalizácia potratov štátom povolenou vraždou. Z druhej strany však počuť častú námietku, že embryo ešte nie je plnohodnotným človekom, a preto by nemalo požívať rovnakú zákonnú ochranu. Taktiež počuť obhajobu potratov ako povolené východisko v ťažkej sociálnej situácii. Hlavné faktory, ktoré vplývajú na potratovosť, sú sociálno-ekonomické - potrat si volia najmä ženy zo sociálne slabších pomerov. Na život občanov v štáte výrazne vplývajú politici a ich rozhodnutia. Práve oni majú moc zmeniť sociálnu situáciu na Slovensku. Môžu vytvárať zákony, ktoré budú rodinám pomáhať, podporovať občiansku spoločnosť, iniciovať vznik nezávislých centier pomoci pre tehotné ženy v núdzi. Čelní predstavitelia troch politických strán prídu diskutovať o potratovej legislatíve na Slovensku. Je spravodlivá? Ak nie, čo by sa malo zmeniť? Pomáha štát dostatočne tehotným ženám v núdzi? To sú niektoré z otázok, o ktorých budú naši politici diskutovať. Diskusia bude prebiehať pod záštitou konzervatívneho denníka Postoy.