en sk
Je svet na pokraji ekologickej katastrofy? Aké sú príčiny ekologickej krízy? Potrebujeme kvôli ochrane prírody meniť naše životy?
Františkova encyklika Laudato si vzbudzuje celosvetovú pozornosť. Pápež v encyklike ostro kritizuje súčasnú kultúru a moc technológií. Tvrdí, že ekologická kríza je v skutočnosti aj krízou etiky a náboženstva. Dnes sa paradoxne zdá, že encyklika získava viac uznania od ľavicových liberálnych médií ako od konzervatívnych či ekonomických kruhov. Pápež podľa ľavice podporil boj proti globálnemu otepľovaniu, voľnému trhu či konzumnej kultúre. Konzervatívci sa však pýtajú, či to pápež s kritikou trochu neprehnal. Globálne otepľovanie považujú za neoverenú hypotézu a voľný trh za podmienku rozvoja. Za pápežovými slovami vidia zakuklený socializmus. Táto téma si podľa nás jednoznačne zaslúži dobrú diskusiu. Preto sme k nám pozvali ekologického aktivistu Juraja Hipša a ekonomického liberála Martina Vlachynského. Budú s nami diskutovať o pápežových pohľadoch na prírodu, spoločnosť, ekonomiku, etiku, náboženstvo a spiritualitu. Príďte si vypočuť ich názory a nepremeškajte možnosť položiť im vlastné otázky.
Juraj Hipš

Juraj Hipš

Rodák z Petržalky, ktorý žije na lazoch v Zaježovej. Na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vyštudoval filozofiu a estetiku so zameraním na environmentálnu etiku. V roku 2000 založil Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Je predsedom celoslovenskej siete environmentálnych organizácií Špirála a pôsobí ako lektor Sokratovho inštitútu. Pred deviatimi rokmi založil environmentálno-komunitnú základnú školu v Zaježovej. Je spoluautorom niekoľkých príručiek pre environmentálnu výchovu a výchovu k tolerancii. Jeho blogy si môžete prečítať na portáli ciernalabut.sk. Tvrdí, že len ten, kto dosiahol vnútorný pokoj a múdrosť, dokáže chrániť životné prostredie. Ekonomické a politické systémy, ako aj technológie podľa neho odrážajú len stav nás samých.
Martin Vlachynský

Martin Vlachynský

Vyštudoval na Ekonomicko-správnej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. Následne absolvoval master štúdium na Univerzite v Aberdeene. Niekoľko rokov pracoval ako špecialista na web marketing a sociálne siete. V súčasnosti pôsobí ako analytik v Inštitúte ekonomických a spoločenských analýz -  INESS. Zaoberá sa hospodárskou politikou, energetikou a prírodnými zdrojmi. Jeho články môžete nájsť v Hospodárskych novinách, Denníku N a taktiež na stránkach INESS. Kritizuje neustále prísnejšie ekologické normy Európskej únie. Tie sú podľa neho prijímané často bez ohľadu na ich skutočný prínos. Nepáči sa mu ani systém ekologických dotácií, ktorý podľa neho nie je spravodlivý.