Festival Košické Hanusove dni z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavný partner: Plaut.sk

Hlavný partner: Lesy Jasov

Hlavný partner: Nadácia Fides et Ratio

Hlavný mediálny partner: Konzervatívny denník Postoj

Hlavný mediálny partner: portál Nové mesto

Hlavný mediálny partner: denník Štandard

Mediálny partner: Slovo+ požehnané čítanie

Mediálny partner: Godzone

Mediálny partner: rádio Regina východ

Mediány partner: RTVS

Mediány partner: Národný pochod za život

Partner: ACN Slovensko

Festival KHD podporil z verejných zdrojov Košický samosprávny kraj.

Partner: DKC Veritas