Podcast

Podcasty najlepších podujatí z 9 ročníkov BHD a 5 ročníkov KHD:

Intelektuálne nakopnutie a polemiky na nedeľné debaty.
Zverejňujeme každú nedeľu od 13.12.2020.

Teológia

#1
Nádej v ťažkých časoch (Scott Hahn)

Cirkev

#2
Nebojte sa! Odkaz slovanského pápeža (Hrabovec)

Spoločnosť

#3
Otvoriť dvere pre evanjelium

Spoločnosť

#4
Potrat ako dogma

Spoločnosť

#5
BHD Talks (Slovák, Kašparů, Hevier, Jašek, Habovštiak, Pigula)

História

#6
Hlinka, otec národa? (Holec, Letz)

História

#7
BHD konferencia: stredoeurópsky panel (Matyáš Zrno)

História

#8
BHD konferencia: Príbeh slovenských dejín (Ivan Kamenec, Martin Homza, František Mikloško)

Spoločnosť

#9
BHD talks: Ernest Macák (Ján Holubčík SDB)

Cirkev

#10
Fatima (Grzegorz Gorny)

Spoločnosť

#11
Sexuálna výchova po katolícky

Spoločnosť

#12
BHD Talks: Anton Tunega (Slavomír Gregorík)

Cirkev

#13
Tradícia a tradicionalizmus