illustration-089
Church

Kardinál, ktorý sa nebojí

Pražský primas sa nebojí ísť s kožou na trh, mať názor a vysloviť ho aj keď vie, že je menšinový.
  • Predstavujú zavreté kostoly duchovnú drámu dnešnej doby?
  • Existuje rozpor medzi 3. a 5. prikázaním v čase Korony?
  • Aké svedectvo vydáva katolícka Cirkev v tomto čase?

Kardinál Duka je známy tým že vstupuje do kultúrnych polemík na rôzne témy českej histórie. Či už sa to týka obnovenia Mariánskeho stĺpu alebo zodpovednosti Cirkvi voči fašizmu. V diskusii sa nevyhneme kardinálovým polemikám, ale budeme sa ho pýtať predovšetkým na jeho hodnotenie súčasnej krízy.

Dominik_kardinál_Duka_2019.jpg

Kardinál Dominik Duka

Mons. Dominik Duka OP je dominikánsky duchovný, 36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český. Za kardinála bol menovaný Pápežom Benedikt XVI. 18. februára 2012. Angažuje sa najmä v oblasti obrany ľudských práv a slobôd. Počas komunistického režimu bol väznený za organizovanie štúdia dominikánskych klerikov. 15 rokov pracoval v továrni Škoda-Plzeň. Je držiťeľom množstva vyznamenaní najmä za jeho celoživotné úsilie o slobodu človeka a boj proti totalitnej moci. Z jeho publikačnej činosti treba spomenúť najmä Zápas o človeka či Škola vnútornéj modlitby. Autorsky sa podieľal aj na českom preklade Jeruzalemskej Biblie.