Dominik_kardinál_Duka_2019.jpg

Kardinál Dominik Duka

Mons. Dominik Duka OP je dominikánsky duchovný, 36. arcibiskup pražský, metropolita a primas český. Za kardinála bol menovaný Pápežom Benedikt XVI. 18. februára 2012. Angažuje sa najmä v oblasti obrany ľudských práv a slobôd. Počas komunistického režimu bol väznený za organizovanie štúdia dominikánskych klerikov. 15 rokov pracoval v továrni Škoda-Plzeň. Je držiťeľom množstva vyznamenaní najmä za jeho celoživotné úsilie o slobodu človeka a boj proti totalitnej moci. Z jeho publikačnej činosti treba spomenúť najmä Zápas o človeka či Škola vnútornéj modlitby. Autorsky sa podieľal aj na českom preklade Jeruzalemskej Biblie.