Je "tradičná" rodina lepšia než iné formy rodinného života? Čo učil Ježiš o láske medzi mužom a ženou? Je Cirkev nemilosrdná voči rozvedeným?
Manželstvo sa nachádza na mnohých križovatkách: medzi svetom hmotným a duchovným, medzi mužom a ženou, ľudskou a božskou láskou, súkromným a verejným, tradíciou a budúcnosťou, prirodzenosťou a milosťou. Mnoho prebiehajúcich debát hľadá odpoveď na otázku, aké rôzne formy spolužitia sa môžu nazývať rodinou. Profesor Granados prichádza osvetliť, ako sa môžu všetky tieto aspekty navzájom integrovať, ako môžeme identifikovať pevné základy pre formovanie "autentickej rodiny". Vo svetle učenia Jána Pavla II. o Božom pláne s ľudskou láskou, o sexualite, manželstve a rodine Granados poukáže na osobitný význam manželstva v Božom zjavení. Aktuálna synoda o rodine spája biskupov celého sveta, aby diskutovali o mieste rodiny v spoločnosti a v Cirkvi. V diskusii s prof. Granadosom, jedným z konzultorov tejto synody, môžeme uvažovať o hlavných výzvach, ktorým súčasná Cirkev na poli rodiny čelí, a zamyslieť sa nad najdôležitejšími témami, ktoré synoda otvorila. Vďaka analýze toho, čo znamená nerozlučiteľnosť manželstva a aký je vzťah medzi manželstvom a Eucharistiou, môžeme pochopiť postoj Cirkvi k otázke prijímania Eucharistie rozvedenými a znovu zosobášenými ľuďmi.  
José Granados

José Granados

Rev. José Granados DCJM is a professor of theology of marriage and family at the Pontifical Institute of John Paul II at the Lateran University in Rome, of which he is also Vice President. He has earned a doctorate of Theology from the Pontifical Gregorian University, Rome. He was appointed by Pope Francis in April 2013 as a consultor to the Congregation for the Doctrine of Faith. He has published several books on the issues of the theology of marriage. Prof. Granados is co-author, with Carl Anderson, of Called to Love: approaching John Paul II's Theology of the Body, an introduction to the theology of marriage of the last popes.