povazan.jpg

Michal Považan

Michal Považan získal v roku 2004 magisterské vzdelanie v odbore Právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. A v roku 2007 magisterský titul v odbore Politológia na Filozofickej fakulte. V rokoch 2009 – 2012 bol doktorandom v odbore Teória a dejiny štátu a práva na Právnickej fakulte. Po získaní doktorského titula na fakulte pracuje ako odborný asistent. Venuje sa témam právnych dejín Slovenska, vývoja právnych inštitútov prokuratúry a družstva, vývoja trestného procesného práva. Michal je členom Spoločenstva Ladislava Hanusa.