illustration-103
Society

Rovnosť alebo hendikep?

Významný americký sociológ o výchove detí homosexuálnymi pármi
Je rozdiel vo výchove dieťaťa homosexuálnym alebo heterosexuálnym párom? Čo na to hovoria sociologické výskumy? Je pre spoločnosť prínosné byť skôr skeptickou?
Pred 20 rokmi sociológovia otvorene a sebavedomo tvrdili, že rodiny, kde sú manželmi muž a žena, sú stabilnejšie a poskytujú svojim členom určitý sociálny benefit. Dnes sa však tento názor presunul do neutrálnej zóny alebo až otvorenej podpory tzv. „alternatívnych“ rodín. Čo sa zmenilo? Je pravda, že homosexuálne páry poskytujú deťom v priemere rovnako dobrú starostlivosť ako heterosexuálne? Práve táto otázka je ťažiskom výskumu prof. Regnerusa. Dá sa vôbec za 20 rokov poprieť to, čo sa považovalo za „normálne“ historicky až doteraz? Regnerus sa voči tomuto „novému normálnu“ stavia skepticky. Vo svojom výskume poukazuje na to, ako moderná sociológia zakrýva niektoré empirické fakty, a že sociálne zázemie (aj z biologického hľadiska) má významný vplyv na rozvoj dieťaťa.
Mark Regnerus

Mark Regnerus

Mark Daniel Regnerus is a professor of sociology at the University of Texas, where he also conducts research. His top topics are sexual behavior, the relationship between religion and sexuality, new phenomena in ʺdatingʺ, and family. He has published more than 30 articles and studies. He has also written two books on youth, relationships, and sexuality: Forbidden Fruit (2007) and Premarital Sex in America (2011). His article "Sex is Cheap" was the ninth most downloaded article on Slate in 2011. However, he received the most publicity and criticism for his 2012 study on child-rearing by gay couples, which even the leadership of his home university distanced itself from. In 2014, he testified in a Michigan court as an expert in the field of child-rearing by gay couples. Learn more about Mark here and live on BHD.