illustration-110
Society

Sex pred svadbou, manželstvo v nedohľadne

Ako dnešná doba komplikuje naše možnosti vytvárať stabilné vzťahy
Čo stojí za zmenou sexuálneho správania a vnímania vzťahov? Prečo je také ťažké nájsť partnera? Vieme ovplyvniť očakávania / správanie opačného pohlavia?
Čo stojí za zmenou sexuálneho správania, vnímania manželstva a vôbec rodiny (a jej foriem) ako takej? Mark Regnerus tvrdí, že tieto zmeny nie sú dôsledkom politických rozhodnutí ani ideologických prúdov. Tvrdí, že príčinou tejto spoločenskej zmeny sú technológie. Celkovo ponúka na problematiku vzťahov pomerne pragmatický pohľad. Svet hľadania partnera je v mnohých ohľadoch trhom ako každý iný. Platia v ňom určité zákonitosti: vzťah dopytu a ponuky, očakávania nakupujúcich a ich vyjednávacie pozície. Mark Regnerus nám priblíži, ako vyzerá moderný tzv. „Mating market“. Ako sa mení jeho dynamika, ako prispieva k prehlbovaniu rozdielnych očakávaní mužov a žien a ako to ovplyvňuje našu schopnosť tvoriť stabilné vzťahy a manželstvá.
Mark Regnerus

Mark Regnerus

Mark Daniel Regnerus is a professor of sociology at the University of Texas, where he also conducts research. His top topics are sexual behavior, the relationship between religion and sexuality, new phenomena in ʺdatingʺ, and family. He has published more than 30 articles and studies. He has also written two books on youth, relationships, and sexuality: Forbidden Fruit (2007) and Premarital Sex in America (2011). His article "Sex is Cheap" was the ninth most downloaded article on Slate in 2011. However, he received the most publicity and criticism for his 2012 study on child-rearing by gay couples, which even the leadership of his home university distanced itself from. In 2014, he testified in a Michigan court as an expert in the field of child-rearing by gay couples. Learn more about Mark here and live on BHD.