illustration-101
Politics

Potrebujeme Úniu?

Diskusia poslancov o kríze a budúcnosti Európskej únie
Hostia v diskusii budú spolu debatovať o tom, či bruselská byrokracia skutočne pomáha chrániť našu osobnú slobodu alebo naopak nás o slobodu oberá. Budú hľadať odpoveď na otázku, prečo Slovensko a krajiny V4 nie sú vnímané ako zodpovední členovia EÚ a či ide o spravodlivý súd. Ďalšou otázkou bude smerovanie a budúcnosť EÚ. História nás učí, že usporiadanie suverénnych štátov v únii nie je dlhodobo udržateľné. Buď takéto usporiadanie pre vnútorné rozpory zanikne alebo sa premení na federatívne usporiadanie (nový štát). Čaká Európsku úniu rovnaký osud? Témou diskusie bude tiež otázka hodnotovej orientácie EÚ. Na akých hodnotách je súčasná Únia postavená a ako sa tieto hodnoty zhodujú alebo nezhodujú s kresťanským pohľadom na svet? Kľúčovou otázkou diskusie bude, či vôbec a ak áno, akú Úniu v Európe potrebujeme.
Peter Osuský

Peter Osuský

Peter Osuský je poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Staré Mesto, vysokoškolský pedagóg a lekár, bývalý prodekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a bývalý prorektor Univerzity Komenského v Bratislave. Je spoluautorom viacerých odborných monografií a člen autorského kolektívu Encyklopédia Beliana. Je nositeľom Zlatej Jánskeho plakety a členom Slovenskej olympijskej akadémie a Slovenského olympijského výboru. V minulosti bol predsedom Zväzu slovenských filatelistov. Je ženatý a má 4 deti.