Pastirčákove meditatívne básne v zbierke s tým najkratším možným názvom "V" nezastierajú, že v nich ide o dialóg s Bohom. Preto je to veľmi osobná poézia, vyžadujúca otvorenosť hľadaniu a načúvaniu. Popri básňach blízkych modlitbám sú tu texty o pokore a hľadaní životnej rovnováhy, ale i o strachu a existenciálnej podstate človeka. Básne pôvodne napísané v tichu Levočskej hory na BHD zaznejú v autorskom čítaní v hudobnom doprovode Pjoniho kompozícií. Bližšie info o Pastirčákovej zbierke je na stránke Artfora.
Pjoni (Jonatán) Pastirčák

Pjoni (Jonatán) Pastirčák

Hudba stretávala Pjoniho už od detstva. Na ceste do snov mu rodičia púšťali minimalistické kompozície od Stevea Reicha. Na základnej škole založili s kamarátom Adamom Matejom post-punkového Tucana. Neskôr sa obaja vydali na sólovú cestu do elektroakustických kontinentov. Pjoniho kompozície pre čelo a fragmenty drone-ambientných plôch plynule prechádzajú cez územia minimalizmu až k hmlám šumivej elektroniky. Občas pri tom zablúdi do temných zákutí alternatívneho hip-hopu.
Daniel Pastirčák

Daniel Pastirčák

Slovenský kazateľ, esejista, prozaik, básnik, scenárista, dramatik, výtvarník a prekladateľ. Dvoma slovami: renesančný človek. Rozsahom záujmov a nadaní renesančný, spôsobom premýšľania celkom dnešný. Dnešný, ale nepodplatný plytkej dobe s rýchlymi odpoveďami na bez uváženia položené otázky. Pastirčák ide do hĺbky. Je trpezlivý pri hľadaní správneho okamihu, dôležitej emócie, výrazného zážitku, ovplyvňujúceho porozumenia. Je mu dané nahmatávať pulz doby - v maličkostiach aj v ich presahoch. Medzi jeho diela patria básne V, esej V tieni mŕtveho Boha či dráma Vrchol v hmle.