Má dnešné Slovensko víziu? Aká je Vaša konzervatívna/progresívna vízia pre Slovensko? Ako chcete zjednotiť spoločnosť pre Vašu víziu?
Touto diskusiou chceme otvoriť verejnú debatu o ďalšom smerovaní Slovenska. Politickí predstavitelia často prezentujú svojim voličom praktické kroky a navrhované zmeny. Zabúdajú však na väčší obraz, do ktorého ich chcú zasadiť. Nepredstavujú ucelenú víziu - cieľ, ku ktorému by mala krajina smerovať. Chýbajú nám odpovede na otázky: Čím sa chce Slovensko stať pre svojich občanov, pre Európu a pre svet? V diskusii sa budeme pýtať našich hostí - dvoch nádejných politických lídrov z rôzneho hodnotového spektra, ktorí chcú realizovať zásadné zmeny v krajine - aj na tieto otázky. Akú predstavu o Slovensku majú a ako ju chcú uskutočniť? Okolo akej vízie chcú zjednotiť a nadchnúť svojich budúcich voličov? Ako ich rôzna hodnotová orientácia ovplyvní jej realizáciu?
Ivan Štefunko

Ivan Štefunko

Pochádza z Popradu. Študoval politológiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Európske štúdie na Inštitúte politických štúdií v Paríži. Dlhodobo žil v Alžírsku, kde pracovali jeho rodičia. Po návrate na Slovensko sa angažoval v bývalej SDĽ, bol aj predsedom Mladej demokratickej ľavice. Ako 24-ročný vydával ľavicový magazín Slovo. Je zakladateľom niekoľkých spoločností, v súčasnosti vedie investičnú spoločnosť Neulogy Ventures. So svojím hnutím Progresívne Slovensko ašpiruje na vstup do politiky s cieľom presadiť zásadné zmeny v slovenskej spoločnosti a posunúť krajinu dopredu.  
Richard Rybníček

Richard Rybníček

Pochádza z Trenčína, kde je v súčasnosti už druhé funkčné obdobie primátorom. Vyštudoval televíznu žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, študoval tiež na Univerzite Friedricha Wilhelma v Bonne. Je bývalým riaditeľom televízie JOJ a Slovenskej televízie a pôsobil aj ako riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky. Bol členom KDH. Zaujal svojím návrhom na komplexnú reformu administratívy na Slovensku, ktorú chce realizovať aj zmenou správneho členenia krajiny. Plánuje ísť do vysokej politiky so stranou TOSKA, ktorej vznik pred časom oznámil.