Ako žijem identitu kresťanskej ženy/muža v súčasnej spoločnosti? Ako sa prejavuje v mojom povolaní? Inšpiruje kresťanská identita ženy/muža dnešnú spoločnosť?
Milan Hermanovský

Milan Hermanovský

Je katolíckym kňazom. Momentálne pôsobí v Košicach, patrí do rehole augustiniánov. Každý rok prečíta zhruba 170 kníh, takže teraz by mal byť niekde okolo hranice 5000. Najradšej v origináli.
Anna Medvecká (sr. Adriána)

Anna Medvecká (sr. Adriána)

Je rehoľná sestra- dominikánka, známa skôr pod rehoľným menom sr. Adriána. Je riaditeľkou gymnázia sv. Tomáša Akvinského v Košicach.
Peter_Podlesny.jpg

Peter Podlesný

Pracuje ako osobný tréner. Je zakladateľom a šéfredaktorom portálu muzom.sk. Osemnásť rokov sa venal práci s mladými ľuďmi.

Danka Čontofalská

Danka Čontofalská

Pracuje v organizácií Leaf. Je absolventkou Kolégia Antona Neuwirtha a členkou Spoločenstva Ladislava Hanusa.