Je trápenie ženy po spontánnom potrate bez príčiny? Čo môžu rodičia robiť s ostatkami svojho nenarodeného dieťaťa? Ako môžeme pomôcť ženám, ktoré si tým prešli?
Vstup: 5€/3€ (študent) Hostia v diskusii budú spolu debatovať o tom, prečo na Slovensku rastie počet spontánnych potratov. Štatistiky sú najzávažnejšie pre vekovú skupinu 30-34 rokov. Ide pri tom prevažne o prvorodičky. Súvisia potraty s odkladom rodičovstva do vyššieho veku? Aký dopad majú na psychiku ženy? Ako sa dá zvládnuť smútok, ktorý nahradí obrovskú radosť z očakávania potomka? Aj na tieto otázky sa budú v diskusii hľadať odpovede. Diskusia tam však neskončí. Téma potratov nie je v spoločnosti, podobne ako téma smrti, príliš obľúbená. Ľudia sa len málokedy zamýšľajú nad tým, kde končia ostatky potratených detí. Rodičia majú právo pozostatky svojho dieťatka pochovať. Povedomie o tejto možnosti postupne narastá a na cintorínoch pribúdajú spoločné hrobové miesta pre nenarodené deti. Akú úlohu hrajú tieto hrobové miesta v našej spoločnosti? Odkiaľ sa o nich rodičia môžu dozvedieť? Aká je odpoveď kresťanskej viery na spontánne potraty? Aj o tom sa s našimi hosťami budeme rozprávať.
Mgr. Patrik Daniška

Patrik Daniška

He studied law at the Comenius University in Bratislava. He was a founding member of the civic association Forum of Life and currently works as the chairman of the Institute for Human Rights and Family Policy, o.z. (HFI). He is committed to the protection of life, family and freedom. He is also actively involved in these issues, either through HFI or 'Bratislava for Life'. He is married and has four children. He is a graduate of the 2nd semester of SLH.

prof. MUDr. Pavel Babál, Csc.

prof. MUDr. Pavel Babál, Csc.

Už niekoľko desiatok rokov sa venuje patológii. Po ukončení štúdia medicíny si vybral špecializáciu patologická anatómia a praktické skúsenosti získal nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Istý čas sa venoval výskumu vo Francúzsku, neskôr vyučoval a pokračoval aj vo vedeckovýskumnej činnosti na univerzite v Alabame v Spojených štátoch amerických. Aktuálne pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Ústave patologickej anatómie. Zastáva funkciu zástupcu prednostu a je jednoznačne jedným z popredných špecialistov v patológii.
MUDr. Marek Dráb, PhD.

MUDr. Marek Dráb, PhD.

Pracuje už 20 rokov ako gynekológ-pôrodník. Svoju prácu berie ako poslanie a má ho rád. Nie vždy je však jeho práca jednoduchá a radostná. Je veriaci a to ho viedlo k tomu, že odmieta vykonávať umelé prerušenia tehotenstva. V roku 2017 sa zapojil do kampane „40 dní za život“. Má veľkú radosť z každej ženy, ktorá zmení svoje rozhodnutie a nechá si dieťa, ktoré nosí pod srdcom. Je ženatý a sám má tri deti.
o. Dušan Škurla

o. Dušan Škurla

Je katolícky kňaz, ktorý sa od roku 2007 aktívne venuje téme ochrany života nenarodených. Pôsobí v Košickej arcidiecéze ako koordinátor aktivít na ochranu života nenarodených. Angažoval sa v organizácii Národného pochodu za život v Košiciach, ako aj kampani 9 mesiacov za život. Stál pri zrode košickej pro-life organizácie Deti svätej Alžbety – Aliancia za život, o.z.
Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

Mgr. Lucia Drábiková, PhD.

Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát v odbore Sociálna a pracovná psychológia má z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Má za sebou bohaté pracovné skúsenosti v oblasti poradenstva, vzdelávania, médií, ako aj v sociálnej oblasti, ktoré boli prerušené dvomi materskými dovolenkami s tromi deťmi. V župných voľbách 2017 bola zvolená za poslankyňu Trnavského samosprávneho kraja za okres Piešťany. Kandidovala za OĽANO. Je členkou SLH.