Čo pre vás osobne znamenajú žalmy? Zhodnú sa kresťania a židia v komentároch žalmov? Ako idú do kopy "preklínacie" žalmy s predstavou milosrdného Boha?
Vstup: 5€/3€ (študent)
Michail Borisovič Kapustin

Michail Borisovič Kapustin

Je liberálny rabín Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku. V roku 1991 ako utečenec opustil Gruzínsko kvôli občianskej vojne. V roku 2000 sa stal študentom rabínskej fakulty Leo Baeck College v Londýne, kde študoval päť rokov a rok na univerzite v Tel Avive. V rokoch 2005 – 2007 bol rabínom v reformnej komunite na Ukrajine v Charkove. Následne do marca 2014 pôsobil ako hlavný liberálny rabín na Kryme. Od júna 2014 slúži ako rabín na Slovensku s celoštátnou pôsobnosťou.
Miloš Lichner

Miloš Lichner

Miloš Lichner je dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Bratislave. V roku 1992 nastúpil do noviciátu rehole Spoločnosti Ježišovej v Trnave. Následne študoval dva roky v Paríži patrológiu na jezuitských fakultách Centre Sèvres a pastoračne bol zodpovedný za českú farnosť v Paríži. Pôsobil ako sekretár Provinciála jezuitskej provincie, bol prefektom zodpovedným za formáciu rehoľných seminaristov, vyučoval dogmatickú teológiu, patristiku a viedol viaceré odborné semináre z patrológie na TFTU. V roku 2008 bol vyslaný znovu do Paríža na Centre Sèvres na doktorandské štúdia so zameraním na dogmatickú patristickú teológiu. Vedecky spolupracuje pri vydávaní diel sv. Augustína v slovenskom jazyku.
Bohdan Hroboň

Bohdan Hroboň

Vyučuje na Katedre náboženských štúdií Žilinskej univerzity. Študoval Biblické vedy na Wheaton Graduate School a St. Paul Luther Seminary v USA. Na University of Oxford sa zameriaval na Orientalistiku. Dlhodobo sa venuje výkladu žalmov a Starej zmluvy.