Vstup: 5€/3€ (študent) Ratifikácia Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istanbulského dohovoru polarizuje slovenskú spoločnosť. Realizujú sa kampane odporcov aj zástancov Dohovoru, vydávajú sa vyhlásenia a stanoviská, vychádzajú články, no verejná diskusia oponentov chýba. Na tom, že treba chrániť obete násilia sa zhodujú všetci. V čom teda spočíva problém? Spolu s riaditeľkou odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR Oľgou Pietruchovou a predsedom  Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku Patrikom Daniškom  budeme hľadať odpovede na otázky. Ide o odborný alebo ideový spor?  Je definícia rodu v ID nebezpečná alebo potrebná? Treba odstraňovať rodové stereotypy? Presadzuje ID rodovú ideológiu? Je naozaj potrebná medzinárodná zmluva alebo dokážeme obete násilia chrániť aj vlastnými právnymi prostriedkami? Dokážu sa oponenti zhodnúť a nájsť spoločné riešenia alebo je potrebné, aby niektorá zo strán vyhrala? Veríme, že sa nám podarí diskusiu prehĺbiť a spor okolo Istanbulského dohovoru viac vyjasniť.
Mgr. Patrik Daniška

Patrik Daniška

He studied law at the Comenius University in Bratislava. He was a founding member of the civic association Forum of Life and currently works as the chairman of the Institute for Human Rights and Family Policy, o.z. (HFI). He is committed to the protection of life, family and freedom. He is also actively involved in these issues, either through HFI or 'Bratislava for Life'. He is married and has four children. He is a graduate of the 2nd semester of SLH.

Oľga Pietruchová

Oľga Pietruchová

Dlhoročná aktivistka za práva žien, odborníčka na rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí. Pôsobila ako členka výboru Európskej ženskej lobby v Bruseli, ako externá konzultantka Rozvojového fondu OSN a v treťom sektore v organizáciách Možnosť voľby, Ženská lobby Slovenska a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.  V rokoch 2001 a 2002 bola koordinátorkou oboch ročníkov kampane Piata žena. Má skúsenosti nielen z aktivizmu a práce v mimovládnych organizáciách, ale aj ako úspešná podnikateľka a riaditeľka vlastnej distribučnej firmy, ktorú viedla v rokoch 1992 až 2000. Je autorkou mnohých publikácií na tému rovnosti príležitostí rodovej rovnosti a postavenia žien. Svoje názory a články publikuje v rôznym médiách a na svojom blogu. V posledných rokoch sa venuje aj vzdelávaniu v oblasti rodovej rovnosti a vypracovávaniu rodových analýz a expertíz pre domáce i medzinárodné inštitúcie. V súčasnosti pracuje ako riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.