BHDlight je duchovným podujatím pre BHD štamgastov ako aj pre okoloidúcich. Myšlienka otvoriť kostoly s adoráciou pre okoloidúcich nie je nijak prevratná. Od Svetových Dní Mládeže 2005 v Kolíne nad Rýnom však mladí po celom svete čoraz častejšie otvárajú svoje kostoly uliciam ich miest na podujatiach známych ako Nightfever. Študenti Kolégia Antona Neuwirtha prinášajú toto duchovné podujatie do Bratislavy pod názvom BHDlight. BHDlight dopĺňa bohatý intelektuálny program tohtoročných BHD možnosťou duchovne si oddýchnuť v pokoji adorácie pri sviečkach, spevoch Taize a v meditácii nad veršami Písma. Počas celého večera budú v kostole k dispozícii kňazi pre duchovné rozhovory a spoveď, kým dobrovoľníci z radov študentov KAN budú pozývať okoloidúcich k stráveniu pár chvíľ v tichu kostola, zápaleniu sviečky, či napísaniu prosby. Podujatie je určené tak okoloidúcej bratislavskej verejnosti ako aj účastníkom ďalších podujatí BHD: veď nielen z prednášok a diskusií žije človek!
Kolégium Antona Neuwirtha

Kolégium Antona Neuwirtha

Kolégium Antona Neuwirtha organizuje vzdelávacie programy pre študentov vysokých a stredných škôl a mladých profesionálov s cieľom všestranného rozvoja ich osobností. Vlajkovým programom Kolégia je dvojročný internátny program pre študentov vysokých škôl. Študenti vďaka nemu získavajú priestor i čas na osobnostný rozvoj, venujú sa štúdiu, žijú v komunite ďalších talentovaných mladých ľudí a môžu prehlbovať svoj duchovný život. Súčasní študenti KAN sú iniciátormi a organizátormi BHDlight. Počas podujatia sa budú starať o chod akcie: od Taizé spevov, cez pozývanie okoloidúcich, až po ponuku teplých nápojov.