Je dnes v Cirkvi kríza viery, mravov alebo rozumu? Aký má byť postoj kresťana k post-modernej spoločnosti? Aký postoj majú kresťania zaujať voči liberalizmu?
Diskusia troch výnimočných intelektuálov Z USA, Veľkej Británie a Poľska o výzvach pre kresťanov v Cirkvi, v kultúre a v politike. Kresťanstvo a Katolícka cirkev dnes prechádzajú ťažkou skúškou: sexuálne škandály, kríza autority, neistota ohľadom vlastného učenia a náuky, rozdelenie medzi konzervatívnym a progresívnym prúdom v Cirkvi a to všetko v kontexte post-kresťanského sveta, ktorý sa zmieta vo svojich vlastných krízach. Ako môžu intelektuáli, spájajúci rozum s vierou Cirkvi pomôcť? A aký postoj majú dnešní kresťania zaujať voči odkresťančenej kultúre, ktorá už kresťanstvu nerozumie? Ak chcú žiť radikálne a autenticky Evanjelium, znamená to odkloniť sa od väčšinovej kultúry na spoločenskú perifériu a úmyselné vytvárať autentické kresťanské komunity? Alebo je možné žiť kresťanstvo aj v rámcoch súčasnej post-modernej kultúry a teda prijať jej pravidlá hry? A ako s post-modernou kultúrou majú kresťania komunikovať vo verejnom živote: stačí, keď sa obmedzia na argumenty prirodzeného rozumu, aby boli zrozumiteľní, alebo majú svoje pohľady na morálku a život podkladať aj Zjavením a biblicky, riskujúc nepochopenie a výsmech?  A ako majú dnes kresťania pristupovať k liberálnej demokracii, v ktorej sa nezriedka ocitajú v situácii utláčanej a nanajvýš tolerovanej menšiny, napriek tomu, že ju sami pomáhali budovať?
John Finnis

John Finnis

John Finnis pochádza z Austrálie no väčšinu svojej bohatej akademickej kariéry strávil na amerických a britských univerzitách, predovšetkým na Oxfordskej univerzite a na Notre Dame University v americkej Indiane. Bez pochýb ide o najvplyvnejšieho konzervatívneho právneho teoretika na svete. Jeho dielo Natural Law and Natural Rights položilo základy moderného návratu k tomistickej teórii prirodzeného zákona a je dnes už klasikou právnej filozofie. Medzi jeho bývalých študentov patria napríklad sudca Najvyššieho súdu Spojených štátov Neil Gorsuch, princetonský profesor politickej teórie a nestor americkej náboženskej pravice Robert P. George, či rektor Kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán. V januári 2019 v médiách zarezonovala neúspešná petícia študentov Oxfordskej univerzity za jeho odvolanie pre jeho údajne zaostalé názory, ktorú univerzita zamietla.
Rod Dreher

Rod Dreher

Rod Dreher is an author and journalist whose best-selling books have been translated into 12 languages. He is a leading commentator on the relationship between Christianity and public life. He is a senior editor at The American Conservative, where he writes a popular blog about religion, culture, and politics, and he publishes often in other journals. In 2017, his best-selling book "The Benedict Option" was described by The New York Times as "the most important religious book of the decade." In 2019, his book "Live Not By Lies," a warning about what he regards as the coming soft totalitarianism, became another bestseller in the United States. He dedicated the book to the memory of Father Tomislav Kolakovic, the founder of the Slovak underground church. He is an Orthodox Christian who lives with his wife and children in Louisiana.

Dariusz Karlowicz

Dariusz Karlowicz

Dariusz Karłowicz is a Polish philosopher, university lecturer, columnist, and a book publisher. The president of the St. Nicolas Foundation, NGO involved in charitable, educational, and scientific activity. An Editor-in-chief of the Polish philosophical magazine "Political Theology" ("Teologia Polityczna") that analyzes the connections and relationships between philosophy, religion, and politics. Lecturer in political philosophy at the War Studies University in Warsaw. Co-author of a weekly television program "Trzeci Punkt Widzenia" on the channel TVP Kultura (on the public television). A regular columnist in the weekly Sieci (one of the largest weekly magazines in Poland). The author of books and articles. Following books were translated to English: The Archparadox of Death, Martyrdom as a philosophical category and Socrates and Other Saints.