illustration-044
Philosophy

Úloha katolíckeho intelektuála

Prednáška svetoznámeho oxfordského profesora o úlohách katolíckych intelektuálov
  • Aké je miesto katolíckeho intelektuála na súčasnej univerzite?
  • Ako môžu katolícki intelektuáli pomôcť riešiť krízu v Cirkvi?
  • Aká je zodpovednosť katolíckych intelektuálov za verejný život a politiku?
Sekularizovaná postmoderná spoločnosť prináša osobitné výzvy pre katolíckych mysliteľov, intelektuálov a profesorov v prostredí verejného diskurzu, či už v akadémii alebo v médiách. Prezentovanie výsledkov vlastného myslenia a výskumu postmodernej spoločnosti, ktorá často vopred pozná odpovede, sa stáva čoraz náročnejším. Je tento vývoj ohrozením alebo príležitosťou pre katolíckeho intelektuála? Ako najlepšie zasiahnuť do diania na univerzite, vo farnosti, či vo svetovej Cirkvi? John Finnis ponúkne na tohtoročnom BHD svoju reflexiu úlohy katolíckeho intelektuála v dnešnom svete a v dnešnej Cirkvi. Prostredníctvom dlhoročnej publikačnej činnosti v oblasti právnej teórie a prostredníctvom učenia na Oxfordskej univerzite mal Finnis možnosť ovplyvniť právne myslenie celej jednej generácie právnych teoretikov v sekulárnom kontexte ale aj v prostredí Cirkvi. Nedávno zarezonovali najmä jeho vstup do diskusie o apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia a petícia oxfordských študentov za jeho odvolanie z učiteľských funkcií pre jeho údajne zaostalé názory.
John Finnis

John Finnis

John Finnis pochádza z Austrálie no väčšinu svojej bohatej akademickej kariéry strávil na amerických a britských univerzitách, predovšetkým na Oxfordskej univerzite a na Notre Dame University v americkej Indiane. Bez pochýb ide o najvplyvnejšieho konzervatívneho právneho teoretika na svete. Jeho dielo Natural Law and Natural Rights položilo základy moderného návratu k tomistickej teórii prirodzeného zákona a je dnes už klasikou právnej filozofie. Medzi jeho bývalých študentov patria napríklad sudca Najvyššieho súdu Spojených štátov Neil Gorsuch, princetonský profesor politickej teórie a nestor americkej náboženskej pravice Robert P. George, či rektor Kolégia Antona Neuwirtha Martin Luterán. V januári 2019 v médiách zarezonovala neúspešná petícia študentov Oxfordskej univerzity za jeho odvolanie pre jeho údajne zaostalé názory, ktorú univerzita zamietla.