illustration-094
Politics

Kríza európskej demokracie

Príbeh o tom, ako ľud stratil vplyv na politiku
  • Oslabujú liberálne elity silné kultúrne a náboženské identity?
  • Prichádzajú totalitné tendencie aj zo súčasného liberalizmu?
  • Aký je vzťah liberálnych elít k migrácii, terorizmu, gender ideológii či rodine?
O kríze demokracie sa dnes veľa hovorí v kontexte s populizmom, nacionalizmom a extrémizmom. Poľský politický filozof Karłowicz to však vidí inak a prichádza s provokatívnou tézou: hlavný problém európskej demokracie nie je v populizme. Naopak, problém je, že demokracie prestávajú byť demokraciami a stávajú sa aristokraciami s vládnucou liberálnou elitou. Vo svojej prednáške: Kríza európskej liberálnej demokracie – príbeh o tom, ako ľud stratil vplyv na politiku ukáže historické, filozofické aj politické príčiny tejto zmeny ukáže, že za súčasnou krízou stojí práve vzbura ľudu, ktorý nemá dosah na politické riadenie štátov. Karłowicz sa na prednáške bude venovať reakcii Európy na migráciu, terorizmus i chápanie rodiny a predstaví viacero provokatívnych téz. Napríklad, že genderová ideológia je okrem iného snahou elít rozbiť rodinu a oslabiť silné identity. Liberáli povedia, že iba takto nás vedia ochrániť pred fašizmom. Karłowicz však oponuje tým, že totalitné tendencie dnes prichádzajú aj z opačného smeru... Ako prípravu na diskusiu s Karłowiczom dávame do pozornosti jeho novú knihu: Nekopírovaná budúcnosť, poľské dilemy 21. storočia, ktorá vyšla v r. 2018 v renomovanom českom vydavateľstve CDK.
Dariusz Karlowicz

Dariusz Karlowicz

Dariusz Karłowicz is a Polish philosopher, university lecturer, columnist, and a book publisher. The president of the St. Nicolas Foundation, NGO involved in charitable, educational, and scientific activity. An Editor-in-chief of the Polish philosophical magazine "Political Theology" ("Teologia Polityczna") that analyzes the connections and relationships between philosophy, religion, and politics. Lecturer in political philosophy at the War Studies University in Warsaw. Co-author of a weekly television program "Trzeci Punkt Widzenia" on the channel TVP Kultura (on the public television). A regular columnist in the weekly Sieci (one of the largest weekly magazines in Poland). The author of books and articles. Following books were translated to English: The Archparadox of Death, Martyrdom as a philosophical category and Socrates and Other Saints.