illustration-090
Society

Zrada, mučeníctvo, nádej

Sýrsky kňaz o vojnovej skúsenosti a sile viery
  • Zradil Západ sýrskych kresťanov?
  • Mala by Európa otvárať dvere emigrantom zo Sýrie?
  • Čo nás môže naučiť skúsenosť sýrskych kresťanov s vojnou?
Vo svoje prednáške o. Ghoneim predstaví súčasnú situáciu kresťanstva v Sýrii cez tri kľúčové body: zradu, mučeníctvo a nádej. Vysvetlí, ako život sýrskych kresťanov zmenila prebiehajúca vojna. Neobíde ani otázku, ako konanie hlavných zahraničných aktérov, vrátane USA a EÚ, pomohlo alebo naopak uškodilo kresťanom v ich ťažkej situácii. Objasní kam a do akej miery sýrski kresťania utiekli počas vojny a ich osud v emigrácii. Nevyhne sa ani otázke migračnej politiky Európy. Napokon sa dotkne aj otázky, čo by európske krajiny ako Slovensko mohli pre sýrskych kresťanov urobiť a naopak, čím môžu sýrske kresťanstvo inšpirovať Európu a Slovensko.
Hanna Ghoneim

Hanna Ghoneim

Otec Hanna Ghoneim je kňaz melchitskej gréckokatolíckej cirkvi zo Sýrie. Pred vypuknutím vojny v Sýrii absolvoval vo Viedni doktorandské štúdium z teológie a niekoľko rokov pastoračne pôsobil v Rakúsku. V r. 2011 sa vrátil do Sýrie, ale už o rok neskôr bola jeho farnosť v Haraste (8 km východne od Damasku) ovládnutá islamistami a všetci kresťania boli vyhnaní zo svojich domovov. O. Ghoneim následne preniesol svoje pôsobisko do Viedne, kde slúži miestnej melchitskej komunite, prednáša o situácii kresťanov v Sýrii a organizuje materiálnu pomoc na ich podporu.