• Ako budú bojovať eu-poslanci za morálno-etické témy?
  • Aký je ich vzťah k EU integrácii a k Západu a Rusku?
  • Ako vnímajú súčasné politické rozdelenie kresťanov v politike?
V najväčšej diskusii k Eurovoľbách sa stretnú zástupcovia troch strán hlásiacich sa ku kresťanstvu. KDH, KÚ a KDŽP. Unikátna príležitosť spoznať viacerých súčasných kandidátov do EU naživo. V prvej diskusii, ktorú bude moderovať P. Daniška z HFI budú zástupcovia troch strán riešiť svoje postoje k morálno etickým témam a tiež to, ako budú tieto témy presadzovať v EU parlamente. V druhej diskusii o integrácii s moderátorom M. Hanusom z Postoja budú diskutovať o usporiadaní EU a vzťahu národných štátov k Bruselu. V tretej diskusii, ktorú bude moderovať J. Majchrák z Postoja budú kandidáti za poslancov do EU volieb diskutovať o postoji k Rusku a k Západu. A nakoniec v štvrtej diskusii, ktorú bude moderovať M. Magušin, z Týždňa, sa bude diskutovať o súčasnom rozdelení kresťanov v politike a o tom, čo s tým chcú konkrétne urobiť.  
Lexmann-Foto_Roman-Skyba.jpg

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa Európskeho parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie v rámci frakcie Európskej ľudovej strany. Pred zvolením pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radkyne v Rade Európy a v Európskom parlamente pôsobila tiež ako osobitná stála zástupkyňa Národnej rady SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ. V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete. Na tieto témy pravidelne publikuje a zúčastňuje sa medzinárodných konferencií a pozorovateľských misií. Okrem iného sa venuje aj etickým aspektom nových technológií a ich ukotveniu v európskej legislatíve, či ochrane detí na internete

Branislav Škripek

Branislav Škripek

Prekladateľ, kazateľ, evanjelizátor, jeden zo zakladateľov a do roku 2009 jeden z vedúcich Spoločenstva pri Dóme sv. Martina, manžel, otec dvoch detí a europoslanec. V Európskom parlamente je členom výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a delegácie pre vzťahy s Izraelom. Považuje uberanie sa EÚ k federalizácii za škodlivé. Rozdeľovanie štátov na kategórie je podľa neho istou hrozbou pre stredoeurópsky región. Myslí si, že najjednoduchšou a potrebnou reformou je vrátiť sa pred Lisabonskú zmluvu, k zmluve z Nice. Počas prepuknutia migračnej krízy sa intenzívne venoval otázke pomoci menšinám v Sýrii a Iraku. Osobne navštívil Kurdistan, kde sa stretol so zástupcami predstaviteľov samozvanej vlády. Kandiduje na kandidátke Kresťanskej únie pod číslom 2.

Anna Záborská

Anna Záborská

MUDr. Anna Záborská je poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky. Patrí k najvplyvnejším a najaktívnejším poslancom presadzujúcim ochranu života, rodiny a práv rodičov vychovávať svoje deti podľa vlastného svedomia. Angažuje sa ako ľudskoprávna aktivistka (spoluzakladala Fórum života a Slovenskú spoločnosť pre rodinu). Je tiež aktívna v mimovládnych organizáciách ako napríklad Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Kolégium Antona Neuwirtha, Slovenská katolícka charita a Hnutie katolíckych žien. Je dcérou významného humanistu, politika, diplomata a disidenta MUDr. Antona Neuwirtha. V súčasnosti je predsedníčkou konzervatívnej strany Kresťanská únia.

Lýdia Pilková

Lýdia Pilková

Lydka Pilková pochádza z Golianova pri Nitre. Je manželkou, matkou 4 detí a pracuje ako projektová manažérka. Popri tom sa dlhodobo angažuje v pomoci hendikepovaným a sociálne slabším skupinám. Členstvo v Európskej únii považuje za výhodné a dôležité pre Slovensko. Jej najväčšou prioritou je, aby boli kresťanské hodnoty posilnené aj v európskej politike. Rovnako sa chce zamerať na riešenie problematiky dlhodobej práceneschopnosti práve hendikepovaných a znevýhodnených ľudí. Aby týmto ľuďom bolo umožnené vrátiť sa na trh práce.
Peter Broz

Peter Broz

Pracuje ako politický poradca Branislava Škripeka v Európskom parlamente. Dlhodobo pôsobil v evanjelizačných spoločenstvách, najskôr ako vedúci, neskôr ako regionálny koordinátor Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Dlhodobo sa venuje agende prenasledovaných kresťanov vo svete, ktorej sa chce venovať aj ako poslanec európskeho parlamentu. Z jeho doterajšieho pôsobenia v Európskom parlamente je presvedčený, že Európska únia potrebuje injekciu nádeje a hodnôt, ktoré stáli pri jej vzniku. Verí, že v spolupráci s kresťanmi z ďalších národov vieme k tomu spoločne prispieť.
Miriam Kuzárová

Miriam Kuzárová

Je riaditeľka slovenskej pobočky medzinárodnej neziskovej organizácie CitizenGO, ktorá sa venuje ochrane života, rodiny a prenasledovaných pre vieru. Ich kampane podporujú viac ako 60 000 Slovákov a 10 miliónov ľudí po celom svete, prinášajú konkrétne výsledky pre lepšiu a spravodlivejšiu spoločnosť pre všetkých.