illustration-100
Society

KHD Talks: Deti (ne)slobody

Krátke a úderné vstupy o tom, ako sa pozerajú na tridsať rokov slobody potomkovia tých, ktorí v časoch totality najviac vytrpeli.
Predstavenie knihy Pokojní v nepokoji a diskusia s deťmi politických väzňov.
  • Aké to bolo mať v rodine politického väzňa?
  • Vďaka čomu dokázali byť vnútorne slobodný aj v časoch neslobody?
  • Ako sa dá žiť odkaz politických väzňov v dnešnej dobe?
V týchto dňoch vychádza vzácna kniha Pokojní v nepokoji s potrétmi a príbehmi viac ako dvoch desiatok politických väzňov. Jej autor, dokumentarista a fotograf Timotej Križka, ju pripravil na základe oceňovanej rovnomennej výstavy z pred niekoľkých rokov. Pozývame vás na stretnutie s jej autorom, a tiež s hrdinami za slobodu prostredníctvom krátkych a úderných rečníckych vstupov detí a rodinných príslušníkov politických väzňov. Ponúkame vzácnu príležitosť priblížiť sa k životu tých, ktorí za slobodu svedomia a viery svojich blízkych platili vysokú cenu, ale aj veľa získali. Ako ich svedectvo môže pomôcť v našich vlastných zápasoch za skutočnú slobodu? Hosťami budú:
Timotej Križka (autor knihy Pokojní v nepokoji)
Marta Košíková (neter dona Antona Srholca SDB)
Jana Mašlejová (dcéra Gréckokatolíckeho kňaza Jozefa Mašleja)
Vladimír Záborský (syn akademického maliara Ladislava Záborského)
Timotej Križka

Timotej Križka

Timotej Križka je filmár a fotograf. Jeho základnou témou je hľadanie ľudskej identity v konotácii s vnútornou slobodou. Vo filmovej tvorbe má za sebou množstvo filmov a obrazových esejí. Jeho najvýznamnejším dielom je projekt o ľudskej slobode zvaný Pokojní v nepokoji, kde mapuje príbehy politických väzňov pre dnešného človeka, v ktorých sa snaží ukázať, ako byť naozaj slobodný a nezávislý od vonkajších okolností.