illustration-117
Art

Výstava: Exody

Ak chceme rozumieť dnešku, musíme pochopiť včerajšok
Okrem dvoch svetových vojen, zmien štátnych zriadení, zmien štátov, zmien hraníc a zmien ústav a základných zákonov, patria k najvýznamnejším udalostiam Slovenska v 20. storočí exody. Exodmi označujeme všetky nedobrovoľné vyhnanstvá a mnohopočetné odchody, odsuny, násilnosti, likvidácie, deportácie, zabitia a vraždenia. Exody úplne zmenili sociálnu klímu Slovenska. Sociálne, národnostne, nábožensky a kultúrne heterogénne Slovensko je na začiatku 21. storočia oveľa jednotvárnejšie a chudobnejšie vo svojej pestrosti. Táto rôznorodosť kultúr ho obohacovala a upevňovala v ňom veľkorysosť správania jeho obyvateľov. Exody významne prispeli k tomu, že každá generácia prežíva život v strese, začína budovať svoju existenciu od začiatku a o trvalejšom pokoji, kľude a istote nemôžeme hovoriť. Dôsledkom je menší záujem o veci verejné a väčší záujem o vlastné, menší záujem o život spoluobčanov, okolitú prírodu, kultúrne pamiatky a históriu. Výsledkom je útlm, občianska pasivita a výrazne sťažené podmienky pre budovanie zrelej občianskej spoločnosti. Exody na Slovensku v 20. storočí nás vyzývajú k väčšej ohľaduplnosti, porozumeniu a veľkorysosti k tým druhým, ktorí sa od nás odlišujú etnicky, kultúrne, nábožensky, sociálne alebo iba svojim správaním a prežívaním vlastného osobného života. Výstava je realizovaná v spolupráci s OZ Krásny Spiš.
František Guldan

František Guldan

František Guldan sa narodil v Nitre (1953). Venuje sa komornej maľbe, ilustrácii, mozaike, zváranej plastike a kultúrnej publicistike. Žije vo Svätom Juri. Od roku 1974 vystavuje maľby vytvorené autorskou technikou (patinovaná asambláž), plastiky, kresby a grafiku (B-klub, Tatran, Smena, Čedok, podchod Klariská, Dom umenia - všetko v Bratislave, Olomouc, Praha, Nitra), je členom združenia Gerulata. Po Novembri 89 bol redaktorom Verejnosti a poverený vedením SNG (1990). Od 1991 tvorí v slobodnom povolaní. Nasleduje množstvo výstav doma i v zahraničí (Praha, Viedeň, Mníchov, Ottawa, Nitra, Poprad, Medzilaborce, Michalovce, Humenné, Zvolen, Šahy, Brusel, Paríž, Amsterdam, New York). Ceny: Čestné uznanie na medzinárodnej výstave Súhry 1992 za dielo Cela (s J. Kodoňom a B. Krausom), Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2002 v kategórii obnova - reštaurovanie za obnovu pamätníka Chatama Sofera v Bratislave (navrhnutý zápis do UNESCO). Realizácie: Kaplnka Charity na Kapitulskej, Pocta Karlovi Krylovi, Obetiam fašizmu a komunizmu Námestie Slobody, Kríž Robertovi Remiášovi, Pomník nenarodeným deťom Modrý kostolík všetko v Bratislave, Kaplnka sestry Zdenky Dolný Ohaj, Nádvorie európskych kultúrnych vrstiev Átrium Šahy.