• Rozdelí alebo spojí vírus Európu?
  • Ktorý vírus Európe škodí najviac: nacionalizmus, globalizmus alebo koronavírus?
  • A kto ponúka budúcej Európe lepšie riešenia: konzervatívci alebo progresívci?

Európska Únia a svet v posledných rokoch stoja na križovatkách. V Európe silnie spor medzi populistickým nacionalizmom a progresívnymi a často veľmi zelenými liberálmi. Medzinárodné vzťahy poznačila obchodná vojna medzi Spojenými štátmi a Čínou. Ruské tlaky na destabilizáciu európskej integrácie silnejú, juhoeurópske ekonomiky sa ešte celkom nezotavili z poslednej dlhovej krízy… a to všetko sa udialo už pred príchodom globálnej pandémie koronavírusu a pred začiatkom - pravdepodobne - globálnej ekonomickej recesie.

Lexmann-Foto_Roman-Skyba.jpg

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa Európskeho parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie v rámci frakcie Európskej ľudovej strany. Pred zvolením pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radkyne v Rade Európy a v Európskom parlamente pôsobila tiež ako osobitná stála zástupkyňa Národnej rady SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ. V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete. Na tieto témy pravidelne publikuje a zúčastňuje sa medzinárodných konferencií a pozorovateľských misií. Okrem iného sa venuje aj etickým aspektom nových technológií a ich ukotveniu v európskej legislatíve, či ochrane detí na internete.

Simecka.png

Michal Šimečka

Michal Šimečka, slovenský novinár, výskumník a poslanec Európskeho parlamentu. Je jedným zo zakladajúcich členov Progresívneho Slovenska, v ktorom zastáva funkciu podpredsedu.

vondra.jpeg

Alexandr Vondra

Alexandr Vondra je český pravicový politik, člen Občianskej demokratickej strany, bývalý disident, signatár Charty 77 a atlantista. Od roku 2019 je poslancom v Európskom parlamente. Je tiež niekdajším ministrom zahraničných vecí ČR, ministrom pre európske záležitosti ČR a ministrom obrany ČR. Je ženatý, s manželkou má tri deti a v roku 2017 sa nechal pokrstiť.