• Aké boli najdôležitejšie životné milníky Ivana Eľka?
  • Ako je podľa neho možné nasledovať Krista v 21. storočí?
  • Hrozí, že sa slovenskí evanjelici prispôsobia v chápaní manželstva sekulárnej spoločnosti?

Hosťom úvodného podujatia BHD bude evanjelický generálny biskup Ivan Eľko. V rozhovore s moderátorom a následne i s publikom priblíži hlavné mílniky svojej životnej a duchovnej cesty. Dotkne sa aj zlomových bodoch diania v Evanjelickej cirkvi v posledných desaťročiach a aktuálnych duchovných otázok. Nevyhne sa ani aktuálnym diskusiám medzi evanjelikmi na Slovensku a vo svete o správnom chápaní manželstva a sexuálneho života a o ochrane nenarodeného ľudského života.   

Ivan Eľko.jpg

Ivan Eľko

Ivan Eľko je slovenský evanjelický duchovný, ktorý pôsobí od roku 2018 ako generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Po štúdiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave pôsobil ako farár v Kostolnom, Krajnom a Nitre. V marci 2019 sa stal predsedom Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike.

Martin Mihálik

Martin Mihálik

Martin Mihálik is the headmaster of the Citadel Primary School, which is part of the Anton Neuwirth College Educational Institute. As part of the projects at the College, he conducts online seminars for the public on theological issues, and is currently running a seminar Christianity, Judaism and Islam : The Great Legal Issues in Religions. In the past, he has led seminars on Pope Francis and the Synodal Church or the Mystique of the Holy Mass.