• Odporujú stanoviská obhajujúce umelý potrat výsledkom vedy?  
  • Je právo na potrat liberálna dogma?
  • Potrebuje pro-life tábor viac diskutovať alebo väčšie odhodlanie?

V posledných rokoch sme veľa počúvali o tom, že žena má právo rozhodnúť sa či podstúpi umelý potrat. Zároveň všetci súhlasili s tým, že sú za zníženie počtu potratov. Keď je však na stole návrh, ktorý dáva ženám ešte väčší priestor na rozhodnutie ako doteraz, z liberálneho tábora sa ozýva jasné „Nie“. Ako si vysvetliť toto protirečenie? Ide o to, aby si ženy umelý potrat náhodou nerozmysleli?  A na druhej strane, ako by mal na tento  dogmatický postoj liberálnej spoločnosti v otázke potratov zareagovať pro-life tábor? O tom, ako dospieť k tomu, aby sa na Slovensku chránil každý ľudský život rovnako budú diskutovať vladyka Cyril Vasiľ, lekárka Lucia Labašová a pro-life aktivisti Martina Bednáriková, Patrik Daniška, Anton Chromík a Tomáš Kováčik a Juraj Šúst.

Diskusiu moderuje Peter Števkov

cyril vasiľ.png

Cyril Vasiľ

ICODr. Cyril Vasiľ, SJ, PhD. je slovenský gréckokatolícky arcibiskup a v súčasnosti apoštolský administrátor Košickej eparchie. Teologické štúdium absolvoval na RKCMBF UK v Bratislave, za kňaza bol vysvätený v roku 1987, kedy zároveň aj emigroval do Talianska. V novom pôsobisku si licenciátom a neskôr aj doktorátom z kanonického práva doplnil teologické vzdelanie a v roku 1990 vstúpil v Janove do Spoločnosti Ježišovej. V nasledujúcich rokoch zastával viacero významných funkcií, vrátane pozície dekana Fakulty východného cirkevného práva a rektora Pápežského východného inštitútu. Za biskupa bol vysvätený v roku 2009 v Ríme, a zároveň bol menovaný sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi.

Dizajn bez názvu (10).png

Martina Bednáriková

Dlhodobo sa angažuje v pro-life hnutí na Slovensku. Je hlavnou koordinátorkou medzinárodnej kampane 40 dní za život a od roku 2018 je členkou hlavného organizačného tímu Národného pochodu za život. V roku 2020 založila občianske združenie Pro-Life Action. Profesionálne sa venuje PR, marketingu a sociálnym sieťam. Vo voľnom čase rada číta a píše.

chromík.jpg

Anton Chromík

Vlastní právnickú kanceláriu, ktorá sa venuje pracovnému právu, právam zamestnancov, kolektívnemu vyjednávaniu, trestnému, občianskemu a ústavnému právu, právu na život a právam rodín. Spoluzakladateľ občianskeho združenia Aliancia za rodinu a súčasný predseda.

Mgr. Patrik Daniška

Patrik Daniška

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Fórum života, v súčasnosti pracuje ako predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. (HFI). Záleží mu na ochrane života, rodiny a slobody. V týchto témach sa aj aktívne angažuje, či už prostredníctvom HFI, alebo Bratislavy za život. Je ženatý a má štyri deti. Je absolventom 2. semestra SLH.

Tomáš Kováčik

Tomáš Kováčik

Tomáš Kováčik, vysokoškolský pedagóg, ktorý momentálne pracuje v PR a marketingu a zároveň vedie pro-life organizáciu Asociácia za život a rodinu. Bol jedným z hovorcov Národného pochodu za život a člen petičného výboru referenda za rodinu. Nebojí sa ísť s pro-life postojmi na verejnosť ani do virtuálneho priestoru sociálnych sietí.
Labašová.jpg

Lucia Labašová

Lucia Labašová, mladá lekárka z Bratislavy, aktívna medzi vysokoškolskými študentmi, zakladateľka projektu 4life.

Juraj Šúst

Juraj Šúst

Juraj Šúst je publicista, učiteľ, aktivista. Je predsedom spoločenstva Ladislava Hanusa, kde aj vedie niektoré semináre z oblasti morálnej/politickej filozofie a kresťanskej kultúry. Stojí za festivalom Bratislavské/ Košické Hanusove dni, príležitostne píše pre revue Impulz, portál Christianitas a denníky Postoj a Štandard. Pôsobí ako dramaturg pre reláciu RTVS "Do kríža," vystupuje v relácii Reflektor na rádiu Devín, a taktiež sa zapája do občianskych aktivít, najmä v oblasti pro-life.

0.jpg

Peter Števkov

Peter Števkov v roku 2014 získal magisterský titul v odbore Medzinárodné vzťahy na Masarykovej Univerzite v Brne. Pracoval v TA3, písal pre parlamentnelisty.sk. Momentálne je šéfredaktorom online portálu Denník pre Slovensko - Denník S.