• Čo znamená výsledok volieb pre Ameriku?
  • Čo pre svet a Slovensko?
  • Čo pre kresťanov?

Americké voľby 2020 boli prelomové. Potvrdili rozčesnutie Ameriky na dva nekompatibilné svetonázorové tábory: prichádzajúci svet ekologickej konverzie, globálneho multikulturalizmu a nového digitálneho humanizmu proti starému svetu osobnej slobody, rodinného života, lokálnej komunity a kresťanských tradícii. K Bidenovi sa hlásia akademické, kultúrne aj technologické elity, Trump je hrdinom „obyčajných ľudí“ a nedeľných kresťanov, ten, kto v ich mene povie aj veci, ktoré sa dnes nesmú hovoriť. Čo prinesie zrážka dvoch svetov a víťazstvo prvého z nich?

Roman Joch

Roman Joch

Roman Joch je riaditeľom inštitútu pre výskum práce a rodiny pri slovenskom Ministerstve práce. V jeho rodnej Českej republike pôsobil ako konzervatívny politik, publicista, politický komentátor a prekladateľ. V minulosti pôsobil ako poradca českého premiéra pre oblasť zahraničia a ľudských práv. Je častým hosťom rozhlasových a televíznych relácií. Medzinárodným vzťahom sa venuje, okrem iného, aj vo svojich knihách. Od roku 2003 bol riaditeľom Občianskeho inštitútu. Tvrdí, že pre západnú civilizáciu nie je islamizmus existenciálnou hrozbou. Najväčšou hrozbou je pre nás, podľa neho, strata viery vo vlastné civilizačné vedomie a poslanie.

Lexmann-Foto_Roman-Skyba.jpg

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa Európskeho parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie v rámci frakcie Európskej ľudovej strany. Pred zvolením pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radkyne v Rade Európy a v Európskom parlamente pôsobila tiež ako osobitná stála zástupkyňa Národnej rady SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ. V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete. Na tieto témy pravidelne publikuje a zúčastňuje sa medzinárodných konferencií a pozorovateľských misií. Okrem iného sa venuje aj etickým aspektom nových technológií a ich ukotveniu v európskej legislatíve, či ochrane detí na internete

Robert-Royal.jpg

Robert Royal

Robert Royal is an american academic, president of Faith and Reason institute and editor in chief of journal The Catholic Thing. He studied in Brown University, Rhode Islande a achieved a doctoral degree in Comparative Literature in Catholic University of America, Washingtone DC. He is autor of a number of publications, translated into other languages. From this list we will mention the last one: Columbus and the Crisis of the West. This year he was named the first St. John Henry Newman Visiting Chair in Catholic Studies at Thomas More College in New Hampshire.

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak studied political science and history at the universities of Cambridge, Oxford and Heidelberg. His interest in the history of Catholic thought is further developed as a PhD student at Charles University in Prague. As a lecturer he cooperates with the Ladislav Hanus Society and the Anton Neuwirth College. As a speechwriter, he has worked for several politicians, most recently for the Minister of Defence Jaroslav Naď. His book At Height to Depth: 33 Advice to Faithful Students in Bratislava, Oxford or elsewhere was published in September 2021.