illustration-012
Philosophy

Does a Biologist Need a Soul?

The limits of science in the examination of human life.
How do we understand what life is? Is there something more about living beings than their material components? Is the notion of a soul an archaic remnant of a pre-scientific age?
"Biology continues to offer us new and exciting insights into the world. These insights need to be integrated into a philosophical perspective that is richer than the reductive materialism that is often linked with the empirical sciences. In this endeavor, biology needs the philosophy of nature." William E. Carroll: The Limits of Life: Biology and the Philosophy of Nature, Public Discourse, Feb 26th, 2014) Prednáška s diskusiou bude v anglickom jazyku bez tlmočenia.

William E. Carroll

William E. Carroll

Dr. William E. Carroll je profesorom na Oxfordskej Univerzite na Fakulte teológie a náboženstva a členom Inštitútu Tomáša Akvinského. Prednáša teológiu a vedu v centre pre štúdium katolíckej teológie Blackfriars Hall, Univesity of Oxford. Sústreďuje sa na recepciu aristotelovskej vedy v stredovekom islame, judaizme a kresťanstve a na vývoj náuky o stvorení ex nihilo, ako aj na vplyv stredovekých diskusií o stvorení a prírodných vied na súčasnú analytickú vedu. Zaoberá sa aj výskumom fenoménom Galileo a inkvizíciou.

Je autorom viacerých kníh. V Slovenčine mu vyšla publikácia s názvom Stvorenie a veda (2012).