Alternatíva k Európe, založenej na ekonomických kritériách a centralizovanej byrokracii, existuje: je to Európa ľudí a národov založených na spoločnej identite reprezentovanej kresťanskými hodnotami. Multikulturalizmus a kozmopolitanizmus musí byť v kontraste s univerzalizmom Katolíckej cirkvi a s hodnotami, ktoré predstavuje. Ide o spiritualitu, ktorá je lemovaná konzervatívnymi myšlienkami v politickej a kultúrnej sfére založenými na obrane identity, rodiny, náboženstva a tradícií. Neuzatvára sa však pred výzvami budúcnosti v znamení „nových ideí inšpirovaných nemennými princípmi."


Podujatie bude v angličtine a simultánne tlmočené do slovenčiny.

Francesco Giubilei.jpg

Francesco Giubilei

Rising star of Italian political thinking. Public intellectual, founder of conservative movement Nazione futura, commenting recent political and cultural challenges of Europe. According to Forbes, he is one of the most influencing member of young Italian generation. In his lecture: Why is conservativism the future for young people and Europe? he is going to name recent challenges for Europe and Central Europe region, and the ways confronting them. In his book ,,The History of Eropean Conservative Thought" he discusses challenges which nowadays confront conservativism.

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann

Toto podujatie v krátkosti uvedie europoslankyňa Miriam Lexmann.

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa v Európskom parlamente. Pred jej zvolením pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radcu v Rade Európy a v Európskom parlamente, pôsobila Miriam tiež ako osobitný stály zástupca NR SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ. V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa tiež venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete. Na tieto témy pravidelne publikuje v zahraničných médiách.

Miriam vedie niekoľko projektov s cieľom eliminovať dezinformácie a nepravdu na internete a postaviť pravdu do centra politického diskurzu v Európe. Je tiež členkou správnej rady Nadácie Antona Tunegu a poradcom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) pre zahraničné a európske otázky.

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje dejinám katolíckeho politického myslenia v 20. storočí. Bakalárske štúdium politických vied absolvoval v Heidelbergu a v Cambridgei, magisterské z dejín na Oxforde. Absolvoval Kolégium Antona Neuwirtha a spolupracuje so Spoločenstvom Ladislava Hanusa, kde vedie akademické semináre a spolupripravuje festival Bratislavské Hanusove dni. V uplynulom volebnom období pôsobil ako politický poradca v NR SR.