Alternatíva k Európe, založenej na ekonomických kritériách a centralizovanej byrokracii, existuje: je to Európa ľudí a národov založených na spoločnej identite reprezentovanej kresťanskými hodnotami. Multikulturalizmus a kozmopolitanizmus musí byť v kontraste s univerzalizmom Katolíckej cirkvi a s hodnotami, ktoré predstavuje. Ide o spiritualitu, ktorá je lemovaná konzervatívnymi myšlienkami v politickej a kultúrnej sfére založenými na obrane identity, rodiny, náboženstva a tradícií. Neuzatvára sa však pred výzvami budúcnosti v znamení „nových ideí inšpirovaných nemennými princípmi."


Podujatie bude v angličtine a simultánne tlmočené do slovenčiny.

Francesco Giubilei.jpg

Francesco Giubilei

Rising star of Italian political thinking. Public intellectual, founder of conservative movement Nazione futura, commenting recent political and cultural challenges of Europe. According to Forbes, he is one of the most influencing member of young Italian generation. In his lecture: Why is conservativism the future for young people and Europe? he is going to name recent challenges for Europe and Central Europe region, and the ways confronting them. In his book ,,The History of Eropean Conservative Thought" he discusses challenges which nowadays confront conservativism.

Lexmann-Foto_Roman-Skyba.jpg

Miriam Lexmann

Miriam Lexmann v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa Európskeho parlamentu za Kresťanskodemokratické hnutie v rámci frakcie Európskej ľudovej strany. Pred zvolením pôsobila ako riaditeľka Európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu v Bruseli. Okrem pozície Radkyne v Rade Európy a v Európskom parlamente pôsobila tiež ako osobitná stála zástupkyňa Národnej rady SR pri Európskom parlamente a inštitúciách EÚ. V rámci rozsiahlej spolupráce so slovenskými a medzinárodnými neziskovými organizáciami sa venuje oblasti rozvoja demokracie a ľudských práv vo svete. Na tieto témy pravidelne publikuje a zúčastňuje sa medzinárodných konferencií a pozorovateľských misií. Okrem iného sa venuje aj etickým aspektom nových technológií a ich ukotveniu v európskej legislatíve, či ochrane detí na internete.

Samuel Trizuljak

Samuel Trizuljak

He is currently an internal PhD student at Charles University in Prague. His research focuses on the history of Catholic political thought in the 20th century. He holds a bachelor's degree in political science from Heidelberg and Cambridge and a master's degree in history from Oxford. He graduated from the Kolegium Antona Neuwirtha and collaborates with the Ladislav Hanus Fellowship, where he leads academic seminars and co-organizes the Bratislava Hanus Days Festival. In recent years, he has worked as a political advisor in the National Council of the Slovak Republic and at the Ministry of Defence of the Slovak Republic