Porušuje dnešná konzumná spoločnosť ľudské práva? Majú mať páry rovnakého pohlavia ľudské právo na manželstvo? Chráni Katolícka cirkev ľudské práva alebo ich poškodzuje?
Nielen v Európe, ale už aj na Slovensku prebieha spor o ľudské práva. Katolícka cirkev kritizuje zavádzanie tzv. nových ľudských práv na homosexuálne manželstvo, potraty a eutanáziu. Vníma ich ako dôsledok gender ideológie a kultúry smrti. Ich zástancovia však oponujú, že tieto práva nie sú nové, ale sú iba prirodzeným rozvinutím všeobecnej deklarácie ľudských práv. Tá hovorí, že „všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach.“ Ako to teda je: majú právo na život len narodení, alebo aj nenarodení? Majú na manželstvo právo iba páry ženy a muža, alebo aj páry rovnakého pohlavia? Majú mať ženy právo kontrolovať reprodukciu prostredníctvom antikoncepcie a potratu, alebo nie? Má reklama právo vyzliecť ženu do spodného prádla, alebo tým porušuje jej právo na ľudskú dôstojnosť? A prečo vlastne pri hľadaní odpovedí na tieto otázky dospievame k rozličným odpovediam? Je spor o ľudské práva konfliktom rozumu a viery, alebo skôr dvoch odlišných chápaní racionality? Politicko-filozofickú diskusiu bude moderovať Martin Hanus z .týždňa.

profil_Luteran_300x300

Martin Luterán

Martin Luterán vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxfordskej univerzite v Anglicku. Vo svojom výskume na Oxfordskej univerzite sa venoval o. i. vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Svoje akademické príspevky prezentoval na konferenciách v Anglicku, Írsku, Kanade, Katare a na Slovensku. V roku 2002 založil Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktoré viedol do roku 2011. V súčasnosti je členom čestnej rady Spoločenstva Ladislava Hanusa. V r. 2009 založil a vedie Kolégium Antona Neuwirtha. Už niekoľko rokov prednáša a vedie semináre o etike a prirodzenom zákone pre stredoškolákov, vysokoškolákov, ako aj pre odbornú verejnosť.

Peter Weisenbacher

Peter Weisenbacher

Peter Weisenbacher je slovenský publicista a občiansky aktivista. Je výkonným riaditeľom Inštitútu ľudských práv a spoluzakladateľom Dúhového PRIDE Bratislava. Tiež je známy ako spoluorganizátor protestov za ľudské práva v Číne počas návštevy čínskeho prezidenta v SR v roku 2009 a série tzv. protestov Gorila v roku 2012. V rokoch 2006 – 2010 bol predsedom Amnesty International Slovensko. V rokoch 2010 – 2012 bol členom Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť na Úrade vlády SR. Vyštudoval informačnú vedu na UK, 6 rokov pôsobil ako IT manažér v súkromnom sektore na Slovensku, v Nemecku a Švajčiarsku. Prednáša na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Masarykovej univerzite v Brne.

Publikuje v denníkoch Pravda, SME, týždenníkoch Slovo, Literární noviny a na portále jeToTak.sk.