• Čo slovenskí muži potrebujú opraviť vo svojej duši a charaktere?
  • Čo je jadrom autentickej mužskosti?
  • Ako byť lepším mužom a otcom?

Podujatie bude v angličtine a simultánne tlmočené do slovenčiny.

Nathaniel Binversie1

Nathaniel Binversie

NATHANIEL BIVERSIE is one of authors and content director of today's relatively widespread program for male spirituality Exodus 90. He studied at the University of St. Thomas in Saint Paul. After graduating from theology, Nathaniel gained experience as a missionary in several Christian organizations. He lives in Indiana in the USA and together with his wife Sherry they enjoy their daughter Lucie. Today, the Exodus 90 is widespread throughout the world, and success has also been achieved in Slovakia. In his lecture, Nathaniel will focus on true authentic masculinity and what needs to be done on the way to becoming the right man. He will also lead an all-day event Exodus Retreat.

Daniel 3.jpg

Daniel Čollák

Daniel Čollák študuje anglický jazyk a náboženskú výchovu na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Po dopísaní a obhajobe diplomovej práce smeruje spolu s manželkou na ročnú stáž v rámci programu Erazmus do Ostravy. Daniel je členom spoločenstva Catholic Gentlemens Clubu a čerstvým absolventom 6. košického SLH programu.