Holy Mass will be celebrated late at night in the Church of St. Stephen (Capuchins) by this year's guest of the festival, Fr. Thomas Joseph White - an American Dominican and Rector of the Angelicum University of Rome. The Mass will be celebrated in English due to the foreign visit. Brochures of the Holy Mass will be available for all participants.

Admission is free.

PLEASE NOTE: This event will not be broadcast as part of the online season ticket.

Photo-OFFICIAL-Thomas-Joseph-White-HOME-768x480

Fr. Thomas Joseph White

Father Thomas Joseph White is Rector of the Pontifical University of St. Thomas (Angelicum) in Rome. He is the author of several books and articles, including The Trinity: On the Nature and Mystery of the One God, Wisdom in the Face of Modernity: A Study in Thomistic Natural Theology, The Incarnate Lord, A Thomistic Study in Christology, The Light of Christ: An Introduction to Catholicism, and others. He is co-editor of Nova et Vetera, a Distinguished Scholar of the McDonald Agape Foundation, and a member of the Pontifical Academy of St. Thomas Aquinas.

Chorus Salvatoris © jan.f.lukas

Chorus Salvatoris

Chorus Salvatoris je chrámový zbor, ktorý pôsobí prevažne v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Hlavným poslaním zboru je uskutočňovať svoju vieru aktívnou účasťou na liturgii a uvádzaním diel sakrálnej zborovej tvorby obohacovať jej hudobnú stránku. Vo svojom rozsiahlom repertoári má duchovné skladby všetkých štýlových období od gregoriánskeho chorálu cez skladby renesančných, barokových či romantických skladateľov až po spirituály, spevy byzantsko-slovanskej liturgie a kompozície súčasných skladateľov. Dobré meno slovenského zborového spevu šíril aj svojimi vystúpeniami v Nemecku, Česku, Maďarsku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku a Francúzsku. Členovia zboru Chorus Salvatoris sa pravidelne aktívne podieľajú aj na organizácii benefičných a kultúrno-spoločenských podujatí. Úzko spolupracujú so Spoločnosťou Ježišovou. Úlohu zboru plní zbor často aj na veľkých liturgických sláveniach v rámci Slovenska i v zahraničí, ako bola napríklad návšteva pápeža Františka na Slovensku, púť v Šaštíne, ďakovná púť v Ríme, otvorenie Generálnej kongregácie Spoločnosti Ježišovej, celomestské slávnosti Božieho Tela v Bratislave. Zbor nahral pôvodnú filmovú hudbu k dvom dokumentom pre EWTN, päť samostatných albumov a podieľal sa na piatich CD so spevmi z Taizé.