Ako viesť zodpovedný a bezpečný sexuálny život? Čo by sa malo v škole učiť o sexe? Aký je vzťah medzi sexuálnym životom a umelým potratom?
Pohlavné spolužitie pred svadbou sa v slovenskej spoločnosti chápe viac-menej ako bežná súčasť každého vzťahu. Dokonale spoznať sa predsa môžeme len vtedy, ak sa delíme o všetky zážitky - a sem spadá aj spoločne zdieľaná sexualita. Nechceme sa predsa zbytočne zdržiavať a po svadbe ostať nepríjemne zaskočení. Je to naozaj takto alebo je sex skôr úplným sebadarovaním manželov, ktorí zdieľanú svoje životy? Tretia otázka tohtoročného referenda sa slovenských rodičov pýtala, či súhlasia, aby ich deti nenavštevovali sexuálnu výchovu, keď by s jej obsahom nesúhlasili. Čo by ešte malo byť súčasťou školských osnov a aké informácie sa už dajú pokladať za učiteľov subjektívny názor? Môže učiteľ odporúčať svojim žiačkam antikoncepciu? Podľa štatistík každoročne klesá počet potratov a odborníci tvrdia, že je to kvôli užívaniu antikoncepcie. Sú umelé potraty dôsledkom skorého začatia sexuálneho života alebo sa k nim uchyľujú skôr znásilnené ženy či viacnásobné matky?
Na žiadosť lektorov metód prirodzeného plánovania rodičovstva uverejňujeme ich reakciu na vyjadrenia MUDr. Maxa Kašparů na prednáške Bezpečný sex (1 November 2015). Reakcia lektorov PPR na Maxa Kašparů BHD Life 2015    

Jaroslav Maximilián (Max) Kašparů

Jaroslav Maximilián (Max) Kašparů is a Czech physician-forensic psychiatrist, theologian, educator and Greek-Catholic priest. He is the author of several well-known books on spiritual topics, such as Vánoční paradoxy (Christmas Paradoxes, 2004), Zápisník potulného kazatele (Notebook of a Wandering Preacher, 2008) and Naslouchat je víc než poslouchat (2013), as well as a popular lecturer and leader of spiritual retreats. In addition to psychiatry and spiritual ministry, he is an Esperanto scholar.