illustration-058
Society

Ako chceme učiť deti o sexe?

Známy psychiater o sexuálnej výchove na školách a v rodinách.
Kam patrí sexuálna výchova – do školy alebo do rodiny? Mala by viesť k manželstvu alebo k sexuálnemu sebavyjadreniu? Ktorá vec o sexe, ktorú by sme mali vedieť, je najdôležitejšia?
Uplynul rok od jednej zo sporných referendových otázok. Spolu sa chceme kriticky a s odstupom pozrieť na tému sexuálnej výchovy na školách. Do diskusie sme prizvali doktora Pataráka, ktorý sa už pred referendom na túto tému pravidelne vyjadroval v blogoch s obrovskou čítanosťou. Do témy prispeje argumentmi zo svojho odborného výskumu a vlastnými otcovskými skúsenosťami. Chráni štátna sexuálna výchova pred nezodpovedným sexuálnym správaním mladých? Alebo ho môže aj vyvolávať? Zasahuje štát do autonómie rodiny? Či chráni deti, ktorých rodičia sexuálnu výchovu nezvládajú? Toto stretnutie je nielen pre rodičov – sexuálna výchova stojí na hranici etiky, vzdelávania, rodinnej politiky a filozofie. Čo a ako máme učiť o sexe?
Michal Patarák

Michal Patarák

MUDr. Michal Patarák pracuje ako psychiater v Psychiatrickej klinike FNsP FDR BB. V minulosti bol aj psychiatrom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody. Psychiatriu  aj vyučuje na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Venuje sa prednáškovej a publikačnej činnosti pre odbornú i laickú verejnosť. Je predsedom Etickej komisie Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, vedeckým sekretárom Sekcie alkoholizmu a drogových závislostí Slovenskej psychiatrickej spoločnosti a členom dozornej rady Výboru Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. Odborne sa venuje najmä neuropsychiatrii, ale aj hraničným oblastiam, ako sú neurobiologické základy psychických procesov, filozofické súvislosti a spirituálne aspekty psychiatrie. O psychológii a psychiatrii aktívne bloguje a zapája sa do verejnej diskusie.