Aké ponaučenia si ekonómovia zobrali z globálnej finančnej krízy? Aká by bola ekonomická efektivita krajiny bez fiškálnych zásahov? Je úlohou centrálnej banky pomáhať štátnej pokladnici?
Dvaja skúsení slovenskí ekonómovia, s odlišným pohľadom na úlohu centrálnej banky v ekonomike, budú diskutovať o tom, či sa Západu podarilo prekonať finančnú krízu a navrátiť sa k zdravému hospodárskemu rastu. V ich spoločnej diskusii zažijeme výmenu názorov, či zásahy ECB, MMF a ďalších organizácií krízu riešili alebo naopak ešte prehĺbili. Rovnako sa môžeme tešiť na odlišné pohľady na úlohu centrálnej banky - či centrálne banky pomáhajú komerčným bankám na úkor nás občanov alebo naopak ochraňujú hospodárstvo pred katastrofickými dopadmi krízy. Našim hosťom budeme klásť priame otázky a požadovať zrozumiteľné odpovede. Či už fandíte “neviditeľnej ruke trhualebo naopak chcete skrotiť “bezohľadný, egoistický kapitalizmus”, táto diskusia vás zaručene zaujme a otvorí vám nové horizonty.
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

Vyštudoval Fakultu manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave so špecializáciou finančný manažment. Pracoval vo viacerých finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. Zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo. V roku 2006 sa stal spoluzakladateľom a členom slovenského Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz INESS. Spolupracuje ako lektor so Sokratovým inštitútom. Už v roku 2007 upozorňoval na blížiacu sa krízu. Po bankrote Grécka sa zaradil medzi najuznávanejších slovenských odborníkov na krízu v Európe. Jeho komentáre môžete nájsť na stránkach INESS. Je autorom knihy Zlé peniaze, v ktorej okrem iného tvrdí, že sa moc centrálnej banky často zneužíva. Systém zlých peňazí s núteným obehom podľa neho vedie k “maniodepresívnym” ekonomickým cyklom a k finančným krízam.
Juraj Valachy

Juraj Valachy

Študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte (1998) Univerzity Komenského v Bratislave a titul získal v oblasti teórie pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, finančnej a poistnej matematiky. Pokračoval v postgraduálnom štúdiu na inštitúte CERGE-EI Karlovej univerzity v Prahe, kde v roku 2001 získal titul Master of Applied Economics. V roku 2000 získal štipendium od spoločnosti Coca-Cola. Pracoval ako ekonomický analytik v Poľnobanke, ďalej ako výskumník na univerzite CERGE a na Národohospodárskom ústave Akadémie vied ČR. V súčasnosti pracuje ako ekonomický analytik Tatra banky.