Ako by mal vyzerať dobrý štát?

Aká je úloha prezidenta v dobrom štáte?

Aký je postoj prezidentských kandidátov k Bohu, náboženstvu a životu vôbec?


Prezident nemá nadŕžať žiadnej politickej strane, ale to neznamená že má byť neutrálny voči životu. Každý človek má určitý postoj voči Bohu, svetu, spoločnosti. S tromi kandidátmi na prezidenta budeme viesť filozofickú diskusiu o náboženstve, morálke, rodinnom živote, kariére. Je pre nich dôležitá viera v Boha? Aké má podľa nich náboženstvo miesto vo verejnom živote? Sú pro life alebo pro choice? Chápu manželstvo ako inštitúciou pre muža a ženu alebo si vedia predstaviť manželstvo aj pre osoby rovnakého pohlavia? Čo považujú za najväčší problém slovenskej spoločnosti? Ako by mal náš štát vyzerať a ako na na to? Andrej Kiska (*1963) JUDr. Ján Čarnogurský (*1944) doc. JUDr. Radoslav Procházka PhD. (*1972)