Čo spôsobil príchod protestantizmu do Bratislavy? Akú úlohu zohrali jezuiti pri rekatolizácii? Pomohla reformácia alebo protireformácia rozvoju vzdelanosti?
Téma reformácie dokáže aj po 500 rokoch vyvolať zvedavosť aj polemiku. Z príležitosti aktuálneho jubilea sa chceme s dvoma poprednými odborníkmi na históriu Bratislavy bližšie zamerať na dejiny reformácie a protireformácie v tomto meste. Obdobie príchodu reformácie do našich krajov sa kryje práve s dobou, keď sa Bratislava po bitke pri Moháči a obsadení veľkej časti Uhorska Turkami stala hlavným mestom Uhorského kráľovstva. Zohrávala preto dôležitú úlohu pri náboženských konfliktoch, protihabsburských povstaniach uhorskej protestantskej šľachty i rekatolizačných snahách jezuitov. S našimi hosťami sa poberieme do doby, keď sa reformačné myšlienky Martina Luthera začali šíriť a postupne usadzovať v Bratislave. Budeme sa rozprávať o obsadení Bratislavy Betlenovými vojskami a premene Dómu sv. Martina na evanjelický kostol. Zaujímať nás bude príchod jezuitov i uršulínok a ich snahy o katolícku obnovu a tiež prenasledovanie protestantských kazateľov a pridelenie evanjelických kostolov katolíkom po porážke tzv. Vešeléniho sprisahania (1663-1664). V diskusii sa zameriame aj na kultúrne a náboženské diela, ktoré vzájomné súperenie katolíkov a evanjelikov Bratislave prinieslo.
Štefan Holčík

Štefan Holčík

Archeológ, historik, propagátor starej Bratislavy a bratislavských pamiatok. Pochádza zo známej evanjelickej rodiny. Viac ako 30 rokov pracoval v Archeologickom múzeu SNM, bol jeho riaditeľom a do 1. apríla 2014 jeho kurátorom. V rokoch 2002-2006 bol námestníkom primátora Bratislavy, bol dlhoročným poslancom mestského zastupiteľstva, v súčasnosti je poslancom miestneho zastupiteľstva Starého Mesta. Je autorom viacerých kníh o histórii Bratislavy a autorom stoviek textov o bratislavských pamiatkach, ktoré uverejňuje na pokračovanie v Bratislavských novinách. V roku 1999 bol ocenený Cenou primátora, v roku 2005 získal aj Bratislavskú čučoriedku Júliusa Satinského.
Mons. Jozef Haľko

Mons. Jozef Haľko

Pomocný biskup Bratislavskej rímskokatolíckej arcidiecézy a uznávaný cirkevný historik. Na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK mu bolo umožnené študovať až po zmene režimu. Doktorát z cirkevných dejín získal na Univerzite Svätého Kríža v Ríme. V roku 2013 bol vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia. Je autorom mnohých vedeckých a popularizačných kníh. Jeho kniha o Dóme sv. Martina v Bratislave získala v roku 2010 prestížne ocenenie Kniha roka. Je členom redakčnej rady časopisu Impulz. Pnutie medzi dnešnou modernou spoločnosťou a Cirkvou podľa neho nie je príjemné, ale je dôkazom, že Cirkev si plní svoju prorockú úlohu v spoločnosti. Je aktívny na sociálnych sieťach. Na svojej Facebookovej stránke pravidelne uverejňuje videá "Na minútku, prosím!", ktorých obsahom je krátke zamyslenie nad evanjeliom.