Vladimír Fialka

Vladimír Fialka

Architekt Vladimír Fialka (*1985) diplomoval na FA ČVUT v Prahe. V rokoch 2010 - 2013 spolupracoval s berlínskou kanceláriou Heide & von Beckerath. Medzi oceňované projekty patria berlínské bytové domy Ritterstrasse 50 a Flottwellstrasse 2. Od roku 2013 pracuje v mestskej príspevkovej organizácii Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Je zástupcom vedúcej Kanceláře veřejného prostoru Pavly Melkovej. Spoločne s kolegami rozvíja verejný priestor všetkými dostupnými i nedostupnými cestami. Medzi významné projekty kancelárie patri Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, Koncepce pražských břehů či premena verejného priestoru pražskej triedy Vinohradská.