Tanečné divadlo ATak

Tanečné divadlo ATak

Od svojho vzniku v roku 1998 sa tanečné divadlo ATak neustále hýbe a atakuje publikum. Má za sebou 500 vystúpení naprieč Slovenskom, okolitými štátmi aj ďalekým zahraničím. Vyjadru

je sa tancom a symbolmi, útočí na tajné zákutia duše a vynáša na svetlo pravdu o ľudských slabostiach. Pôvodne partia bratislavských gymnazistov sa rozprástla na nadšencov z celého Slovenska.

V centre pozornosti ATaku je vždy človek. Niekedy zasadený do vymyslených príbehov či rozprávok (Nechcené REQUIEM, Nič, s.tr.o.MY, smeti!, zloDEJ, XXL, Záh(r)ada, zimOsen, koNIEc, Galéria), inokedy zakorenený do reálneho predobrazu z histórie (Golgota, Šero, Slnko za mrakmi, eX.o.dus., Pra(e)meň, (v)RAJ, OKO, S(h)alome, Chcel(a) by som letieť). Hoci sa Boh vždy nespomína explicitne, jeho nepochopiteľná láska k človeku je v pozadí každého námetu. Bez nej si nevieme vážiť slobodu ani život. Bez lásky žijeme v šere, na smetisku vlastných dejín, meníme sa na neplodné stromy, žijeme za múrom, v slzách, vysycháme, starneme a zamŕzame. Zachraňujúca láska môže mať podobu obetujúcej sa matky, slnka, anjelov či mladého klauna... Je to ale vždy láska a nákazlivá chuť žiť, ktorou chce ATak „útočiť“ aj naďalej.