Michal Titus Radošinský

Michal Titus Radošinský

Michal Titus Radošinský je synovcom Titusa Zemana, ktorý bol aj jeho birmovným otcom. Dokumenty a svedectvá o osude svojho uja zbieral od roku 2003. Práve vďaka nim začal Vatikán v roku 2012 proces blahorečenia Titusa Zemana. Sám hovorí, že jeho ujo nechcel o svojom utrpení a výsluchoch veľa rozprávať. Na spôsobené krivdy sa snažil skôr zabudnúť a odpustiť ich.