Michal Oláh

Michal Oláh

Sociálny pracovník a terapeut v resocializačnej komunite Antona Srholca - RESOTY. Ako profesor sociálnej práce na viacero univerzitách navštevuje rozvojové krajiny a rómske komunity, kde sa snaží nájsť kľúče k riešeniu materiálnej i duševnej chudoby. Bez pátosu považuje desatoro za univerzálne riešenie väčšiny sociálnych problémov v spoločnosti. Je šéfredaktorom časopisu Clinical Social Work an Health Intervention.