20382.jpg

Marek Orko Vácha

Marek Orko Vácha je v našich končinách známym menom. Český kňaz, teológ, pedagóg, skaut a spisovateľ vyštudoval molekulárnu biológiu a genetiku na Masarykovej univerzite v Brne. Ako prírodovedec sa zúčastnil dvoch expedícií na Antarktídu, ktoré približuje vo svojej knihe Poslední země: Antarktida. V jeho tvorbe sa často prelínajú teologické úvahy s vedeckými poznatkami z oblasti evolučnej biológie, ekológie a genetiky. V roku 2016 vydal komentár k encyklike Laudato Si s názvom Tváří v tvář Zemi. Ako odborník sa špecializuje na otázky evolučnej biológie, lekárskej a environmentálnej etiky.